ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Odinstalace ESET Management Agenta

ESET Management agenta můžete odinstalovat několika způsoby.

Vzdálená odinstalace prostřednictvím ESET PROTECT Web Console

1.Přihlaste se do ESET PROTECT Web Console.

2.Na záložce Počítače vyberte požadovanou stanici, ze které chcete ESET Management Agenta odinstalovat, a z kontextového menu vyberte možnost Nová úloha.

Volitelně můžete hromadně vybrat více stanic (pomocí zaškrtávacích polí v prvním sloupci tabulky), a kliknutím na tlačítko Akce > Úlohy > Nová úloha.

3.Zadejte název úlohy, volitelně popis.

4.Z rozbalovacího menu Kategorie úlohy vyberte ESET PROTECT.

5.Z rozbalovacího menu Úloha vyberte Ukončit správu (odinstalovat ESET Management Agenta).


important

Po odinstalování ESET Management Agenta ze stanice nebude již dané zařízení spravované prostřednictvím ESET PROTECT:

Po odinstalování ESET Management Agenta mohou některá nastavení bezpečnostního produktu ESET zůstat zachována.

Pokud je Agent ESET Management chráněný heslem, pro odinstalaci, opravu nebo aktualizaci (se změnami) je nutné zadat heslo. Před odebráním zařízení ze správy doporučujeme prostřednictvím speciální politiky obnovit nastavení produktu na standardní hodnoty (především deaktivovat ochranu heslem).

Dojde k přerušení všech běžících úloh vykonávaných agentem. Jejich stav (Běží, Dokončeno, Selhala) se nemusí v závislosti na aktuálním stavu replikace ESET PROTECT zobrazit správně.

Po odinstalování agenta můžete bezpečnostní produkt spravovat lokálně prostřednictvím grafického rozhraní nebo eShell.

6.Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit.

7.Klikněte na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění, prostřednictvím které definujte cíl, nad kterým chcete úlohu spustit.

Ruční odinstalace - Windows


note

Prohlédněte si rovněž instrukce popisující odinstalaci ESET Management Agenta na linuxu nebo macOS.

Více informací naleznete v kapitole Odinstalace ESET Management agenta a řešení problémů.

1.Ke stanici, z níž chcete ESET Management Agenta odinstalace, dojděte fyzicky nebo se k ní připojte vzdáleně, například prostřednictvím RDP.

2.Klikněte na Start > Ovládací panely > Programy a funkce. Najděte položku ESET Management Agent a klikněte na Změnit.

3.V průvodci instalací klikněte na Další a vyberte možnost Odstranit. Dále postupujte podle kroků na obrazovce.


important

Pokud jste politikou pro ESET Management Agenta definovali heslo:

Zadejte jej v průběhu odinstalace.

Stanici nejprve přiřaďte politiku pro ESET Management Agenta, která deaktivuje použití hesla.

Podle kroků uvedených v Databázi znalostí znovu nasaďate ESET Management Agent.