ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Apache Tomcat ve Java'yı (Linux) yükseltme

Apache Tomcat, ESET PROTECT Web Konsolu'nu çalıştırmak için gereken, zorunlu bir bileşendir.

Yükseltmeden önce

1.Apache Tomcat'in yüklenmiş sürümünü görmek için şu komutu çalıştırın (bazı durumlarda klasör adı tomcat7 veya tomcat8 olabilir):

cd /usr/share/tomcat/bin && ./version.sh

2.Daha yeni bir sürüm varsa:

a.Sonraki sürümün desteklendiğinden emin olun.

b.Tomcat yapılandırma dosyasını (/etc/tomcat7/server.xml) yedekleyin.

Yükseltme işlemleri

1.Apache Tomcat hizmetini durdurmak için şu komutu çalıştırın (bazı durumlarda hizmet adı tomcat7 olabilir):

sudo systemctl stop tomcat

2.Apache Tomcat ve Java'yı yükseltme.


important

Aşağıdaki örnek paket adları Linux dağıtım deponuzda bulunan paketlerden farklı olabilir. Linux dağıtımınızın varsayılan deposu, Apache Tomcat ve Java'nındesteklenen en son sürümünü içermeyebilir.

Linux dağıtımı

Terminal komutları

Debian ve Ubuntu dağıtımları

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

CentOS ve Red Hat dağıtımları

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

SUSE Linux

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

3./etc/tomcat9/server.xml dosyasını yedeklemenizdeki server.xml dosyası ile değiştirin.

4.server.xml dosyasını açın ve keystoreFile yolunun doğru olduğundan emin olun.

5.Apache Tomcat için bir HTTPS bağlantısının düzgün şekilde yapılandırıldığından emin olun.

Ek kurumsal çözümler veya düşük performanslı sistemler için Web Konsolu yapılandırması bölümüne de bakın.

6.Java aracını yükselttiyseniz Apache Tomcat ürününü, sisteminizde yüklü olan en son Java paketini kullanacak şekilde yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

a.Apache Tomcat yapılandırma klasörüne gidin:

cd /usr/share/tomcat/conf/

b.tomcat.conf dosyasını bir metin düzenleyicide açın:

nano tomcat.conf

c.JAVA_HOME değişkeninde yüklenmiş en son Java paketinin yolunu güncelleme (yol sisteminizde yüklenmiş olan Java paketine dayalı olarak farklılık gösterir):

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/jre-11-openjdk"

d. Dosyasını kaydedip kapatın: CTRL+X kısayoluna, ardından Y ve ENTER tuşuna basın.

e.tomcat Hizmetini yeniden başlatın:

sudo systemctl restart tomcat

f.Apache Tomcat tarafından kullanılan Java paketini doğrulamak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

sudo systemctl status tomcat


important

Apache Tomcat'i daha yeni bir büyük sürüme yükselttikten sonra (örneğin Apache Tomcat 7.x sürümünü 9.x sürümüne):

1.ESET PROTECT Web Konsolu'nu yeniden dağıtın, bkz. ESET PROTECT Linux

2.ESET PROTECT Web Konsolu'ndaki özel ayarları muhafaza etmek için %TOMCAT_HOME%/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties dosyasını tekrar kullanın.

Web Konsolu ve Apache Tomcat yükseltmesi Çevrimdışı yardım dosyalarını temizler. ESMC Veya eski bir ESET PROTECT sürümünde Çevrimdışı yardımı kullandıysanız yükseltmeden sonra ESET PROTECT sürümünüzle eşleşen en son Çevrimdışı yardıma sahip olduğunuzdan emin olmak amacıyla 10.0 ESET PROTECT için yeniden oluşturun.