ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Web Konsolu yüklemesi - Linux

ESET PROTECT Web Konsolu'nu yüklemek için şu adımları uygulayın:


note

ESET PROTECT Web Konsolu'nu, ESET PROTECT Server çalıştıran bilgisayardan başka bir bilgisayara da yükleyebilirsiniz. Bu işlem, ek adımlar gerektirir.

1.Apache Tomcat ve Java paketlerini yükleyin.


important

Aşağıdaki örnek paket adları Linux dağıtım deponuzda bulunan paketlerden farklı olabilir. Linux dağıtımınızın varsayılan deposu, Apache Tomcat ve Java'nındesteklenen en son sürümünü içermeyebilir.

Linux dağıtımı

Terminal komutları

Debian ve Ubuntu dağıtımları

sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-17-jdk tomcat9

CentOS ve Red Hat dağıtımları

yum update
yum install java-17-openjdk tomcat

SUSE Linux

zypper refresh
sudo zypper install java-17-openjdk tomcat9

2.Web Konsolu dosyasını indirin (era.war):

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war

3.era.war dosyasını Tomcat klasörüne kopyalayın:

Debian, Ubuntu

sudo cp era.war /var/lib/tomcat9/webapps/

CentOS, Red Hat

sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/

SUSE Linux Enterprise Server

sudo cp era.war /usr/share/tomcat/webapps/

4.era.war dosyasını dağıtmak için Tomcat hizmetini yeniden başlatın:

Debian, Ubuntu

sudo systemctl restart tomcat9

CentOS, Red Hat

sudo systemctl restart tomcat

SUSE Linux Enterprise Server

sudo systemctl restart tomcat

5.era klasörünün Tomcat klasöründe mevcut olduğunu doğrulayın:

Debian, Ubuntu

ls /var/lib/tomcat9/webapps

CentOS, Red Hat

ls /var/lib/tomcat/webapps

SUSE Linux Enterprise Server

ls /usr/share/tomcat/webapps

Çıktı şu şekilde olmalıdır: era era.war

6.Önyüklemede Tomcat hizmetini başlatmak üzere ayarlayın: sudo systemctl enable tomcat (veya hizmet adına bağlı olarak tomcat9)

7.ESET PROTECT Web Konsolu'nu ESET PROTECT Server olmayan farklı bir bilgisayara yüklediyseniz, ESET PROTECT Web Konsolu ile ESET PROTECT Server arasındaki iletişimi etkinleştirmek için şu ek adımları uygulayın:

a)Tomcat hizmetini durdurun: sudo systemctl stop tomcat

b)Dosyayı EraWebServerConfig.properties düzenleyin:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

EraWebServerConfig.properties Dosyası yukarıdaki yolda bulunmuyorsa dosyayı sisteminizde bulmak için şu komutu kullanabilirsiniz:

find / -iname "EraWebServerConfig.properties"

c)server_address=localhost Öğesini bulun.

d)localhost Yerine ESET PROTECTServer'ınızın IP adresini girin ve dosyayı kaydedin.

e)Tomcat hizmetini yeniden başlatın: sudo systemctl restart tomcat (veya hizmet adına bağlı olarak tomcat9)

f)Önyüklemede Tomcat hizmetini başlatmak üzere ayarlayın: sudo systemctl enable tomcat (veya hizmet adına bağlı olarak tomcat9)

8. ESET PROTECT Web Konsolu'nu desteklenen bir web tarayıcısında açın. Bir giriş ekranı görüntülenecektir:

ESET PROTECT Web Konsolu'nu barındıran bilgisayardan: http://localhost:8080/era

İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayardan ESET PROTECT Web Konsolu'nu açın (ESET PROTECT Web Konsolunuzun IP adresini veya ana bilgisayar adını IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME yerine girin): http://IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:8080/era

9.Yüklemeden sonra Web Konsolu'nu yapılandırın:

Varsayılan HTTP bağlantı noktası, manuel Apache Tomcat yüklemesi esnasında 8080 olarak ayarlanır. Apache Tomcat için bir HTTPS bağlantısı oluşturmanızı öneririz.

Ek kurumsal çözümler veya düşük performanslı sistemler için Web Konsolu yapılandırması bölümüne de bakın.