ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Taşınan Veri Tabanı - aynı/farklı IP adresi

Bu işlemin amacı, tamamen yeni bir ESET PROTECT Server'ı yüklemek ve mevcut istemci bilgisayarlar dahil mevcut ESET PROTECT veri tabanınızı korumaktır. Yeni ESET PROTECT Server aynı veya farklı bir IP adresine sahip olacaktır ve eski ESET PROTECT Server veri tabanı, yükleme işleminden önce yeni sunucu makinesine aktarılacaktır.


important

Taşınan veri tabanları, yalnızca aynı veri tabanı türleri arasında desteklenir (MySQL'den MySQL'e veya Microsoft SQL'den Microsoft SQL'e).

Bir veri tabanını taşırken, aynı ESET PROTECT sürüm yüklemeleri arasında taşımalısınız. ESET PROTECT bileşenlerinizin sürümlerini belirleme talimatları için Bilgi Bankası makalemize bakın. Veri tabanı taşıma işlemini tamamladıktan sonra, en son ESET PROTECT sürümünü edinmek için gerekirse bir yükseltme işlemi yapabilirsiniz.

Mevcut (eski) ESET PROTECT Server'ınızda:


warning

Yalnızca ileri düzey kullanıcılar için farklı bir IP adresine taşıma öneririz. Yeni ESET PROTECT Server'ınız farklı bir IP adresine sahipse mevcut (eski) ESET PROTECT Server'ınızda şu ek adımları uygulayın:

a)Yeni ESET PROTECT Server sertifikası oluşturun yeni ESET PROTECT Server için bağlantı bilgileriyle birlikte. Bu sertifikanın belirli bir DNS adı veya IP adresi ile ilişkilendirilmeden dağıtılmasını sağlamak için varsayılan değeri (asteriks) Ana bilgisayar alanında bırakın.

b)Yeni ESET PROTECT Server IP adresi tanımlayacak bir ilke oluşturun ve ilkeyi tüm bilgisayarlara atayın. İlkenin tüm istemci bilgisayarlara dağıtılmasını bekleyin (bilgisayarlar yeni sunucu bilgilerini alırken rapor göndermeyi durdurur).

1.ESET PROTECT Server hizmetini durdurun.

2.ESET PROTECT Veri tabanını dışa aktarın/yedekleyin.

3.Geçerli ESET PROTECT Server makinesini kapatın (yeni sunucu farklı bir IP adresine sahipse bu işlem isteğe bağlıdır).


important

Eski ESET PROTECT Server'ınızın yüklemesini henüz kaldırmayın veya hizmeti devreden çıkarmayın.

Yeni ESET PROTECT Server'ınızda:


important

Yeni ESET PROTECT Server'ı aynı IP adresiyle kullanmak için yeni ESET PROTECT Server'ınızdaki ağ yapılandırmasının (IP adresi, FQDN, Bilgisayar adı, DNS SRV kaydı) eski ESET PROTECT Server'ınızın ağ yapılandırmasıyla eşleştiğinden emin olun.

1.Desteklenen bir ESET PROTECT veri tabanını yükleyin/başlatın.

2.Eski ESET PROTECT Server'ınızdan ESET PROTECT veri tabanını içe aktarın/geri yükleyin.

3.ESET PROTECT Server/MDM'i Tümü bir arada yükleyici (Windows) kullanarak yükleyin veya başka bir yükleme yöntemi seçin (Windows manuel yüklemesi, Linux veya Virtual Appliance). ESET PROTECT Server yüklemesi sırasında veri tabanı bağlantı ayarlarınızı belirtin.

4.ESET PROTECT Web Konsolu'na bağlanın.

5.Daha Fazla > Ayarlar > Bağlantı'ya gidin. Sertifikayı değiştir > Sertifika listesini aç'ı tıklayın ve eski ESET PROTECT Server için Server sertifikasını seçip iki kez Tamam'ı tıklayın.

6.ESET PROTECT Server hizmetini yeniden başlatın.

7.ESET PROTECT Web Konsolu'na giriş yapın ve Bilgisayarlar'ı tıklayın.

Bir veya iki Agent bağlantı aralığından sonra, istemci bilgisayarlar şimdi orijinal ESET PROTECT Agent sertifikalarını kullanarak yeni ESET Management Server'ınıza bağlanabilmelidir. İstemciler bağlanmıyorsa, ESET PROTECT Server'ın yükseltilmesi/taşınması işleminden sonra ortaya çıkan sorunlar bölümüne bakın.

Eski ESET PROTECT Server/MDM'yi kaldırma:

Yeni ESET PROTECT Server'ınızda her şey doğru bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra, eski ESET PROTECT Server/MDM'nizi adım adım talimatlarımızı kullanarak dikkatli bir şekilde devreden çıkarın.