ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Tanılama Aracı

Tanılama aracı tüm ESET PROTECT bileşenlerinin parçasıdır. Ürün bileşenleriyle ilgili sorunları çözmek için teknik destek aracıları ve geliştiriciler tarafından kullanılan günlükleri toplamak ve paketlemek üzere kullanılır.

Tanılama Aracı konumu

Windows

Klasör C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<product>\Diagnostic.exe.

Linux

Sunucuda yer alan aşağıdaki dizinde: /opt/eset/RemoteAdministrator/<product>/, bir Diagnostic<product> yürütülebilir dosyası vardır (bir kelime, örneğin, DiagnosticServer, DiagnosticAgent)

Kullanım (Linux)

Terminaldeki tanılama yürütülebilir dosyasını kök olarak çalıştırın ve ekranınızda gösterilen talimatları uygulayın.

Kullanım (Windows)

1.Bir Komut İstemi kullanarak aracı çalıştırın.

2.Depolanacak olan günlük dosyalarının konumunu girin (örneğimizde "logs") ve Enter'a basın.

3.Toplamak istediğiniz bilgileri girin (örneğimizde 1 trace status 3). Daha fazla bilgi için aşağıdaki Eylemler bölümüne bakın.

diagnostic

4.Bitirdiğinizde, günlük dosyalarını Tanılama Aracı konumunda "logs" dizinindeki bir .zip dosyasında sıkıştırılmış olarak bulabilirsiniz.

diagnostic_logs

Eylemler

ActionEraLogs - Tüm günlüklerin kaydedildiği bir günlük klasörü oluşturulur. Yalnızca bazı günlükleri belirtmek için her günlüğü ayırmak amacıyla bir boşluk kullanın.

ActionGetDumps - Yeni bir klasör oluşturulur. Bir işlem dökümü dosyası genellikle, sorun tespit edilen durumlarda oluşturulur. Ciddi bir sorun algılandığında sistem tarafından bir döküm dosyası oluşturulur. Bunu manuel olarak kontrol etmek için %temp% klasörüne (Windows'da) veya /tmp/ klasörüne (Linux'te) gidin ve bir dmp dosyası ekleyin.


note

Bileşen hizmeti (Agent, , Server, RD Sensor, ) çalışıyor olmalıdır.

ActionGeneralApplicationInformation - GeneralApplicationInformation klasörü oluşturulur ve içinde GeneralApplicationInformation.txt dosyası yer almalıdır. Bu dosya halihazırda yüklü ürüne ait, ürün adı ve ürün sürümü dahil olmak üzere metin bilgilerini içerir.

ActionConfiguration - storage.lua dosyasının kaydedildiği yerde bir yapılandırma klasörü oluşturulur.