ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Veri Tabanı Sunucusu Yedekleme/Yükseltme

ESET PROTECT, istemci verilerini saklamak için veri tabanı kullanır. Aşağıdaki bölümlerde ESET PROTECT Server (veya ESMC Server) veri tabanını ya da MDM veri tabanını yedekleme ve yükseltme işlemleri açıklanmaktadır:

ESET PROTECT Server ile kullanım için yapılandırılan bir veri tabanınız yoksa, Microsoft SQL Server Express yükleyiciye dahil edilmiştir. ESET PROTECT 10.0 Tümü bir arada yükleyici Microsoft SQL Server Express 2019'u varsayılan olarak yükler.

oEski bir Windows sürümü kullanıyorsanız (Server 2012 veya SBS 2011), Microsoft SQL Server Express 2014 varsayılan olarak yüklenir.

oYükleyici, veri tabanı kimlik doğrulaması için otomatik olarak rastgele bir parola oluşturur (%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini adresinde depolanır).


warning

Microsoft SQL Server Express'in, her ilişkili veri tabanı için 10 GB boyutunda limiti vardır. Microsoft SQL Server Express'in şuralarda kullanılması önerilmez:

Kurumsal ortamlarda veya büyük ağlarda.

ESET PROTECT ürününü ESET Inspect ile birlikte kullanmak istiyorsanız.

Desteklenmeyen eski bir veri tabanı sürümü yüklenmişse (MySQL 5.5 veya Microsoft SQL 2008/2012), ESET PROTECT Server'ı yükseltmeden önce veri tabanınızı uyumlu bir veri tabanı sürümüne yükseltin.

 

ESET PROTECT veri tabanını taşıma bölümüne de bakın.

Microsoft SQL Server için şu gereksinimlerin karşılanması gerekir:

Microsoft SQL Server'ın desteklenen bir sürümünü yükleyin. Yükleme sırasında Karma modu kimlik doğrulamasını seçin.

Zaten Microsoft SQL Server yüklenmişse, kimlik doğrulamasını Karma mod (SQL Server kimlik doğrulaması ve Windows kimlik doğrulaması) olarak ayarlayın. Bunun için, bu Bilgi Bankası makalesindeki talimatları uygulayın. Microsoft SQL Server'a giriş yapmak için Windows Kimlik Doğrulaması'nı kullanmak istiyorsanız, bu Bilgi Bankası makalesindeki adımları uygulayın.

SQL Server'a yönelik TCP/IP bağlantılarına izin verin. Bunun için, bu Bilgi Bankası makalesinin II.bölümündeki talimatları uygulayın SQL veri tabanına yönelik TCP/IP bağlantılarına izin verin.


note

Microsoft SQL Server (veri tabanları ve kullanıcıları) yapılandırmak, yönetmek ve idare etmek için SQL Server Management Studio (SSMS) indirin.

SQL Server'ı bir Etki Alanı Yöneticisi'ne yüklemeyin (örneğin, Windows SBS/Essentials). ESET PROTECT ürününü farklı bir sunucuya yüklemenizi veya yükleme sırasında SQL Server Express bileşenini işaretlememenizi öneririz (bu, ESET PROTECT veri tabanını çalıştırmak için mevcut SQL veya MySQL Server'ınızı kullanmanızı gerektirir).