Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Problemy po uaktualnieniu/migracji serwera ESET PROTECT

Jeśli nie można uruchomić usługi serwera ESET PROTECT i są wyświetlane komunikaty o błędach dotyczące uszkodzonej instalacji oraz nieznanego pliku dziennika, należy przeprowadzić operację naprawy, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:


warning

Przed rozpoczęciem operacji naprawy zalecamy utworzenie kopii zapasowej serwera bazy danych.

1.Przejdź do menu Start > Panel sterowania > Program i funkcje i kliknij dwukrotnie pozycję Serwer ESET PROTECT.

2.Wybierz opcję Napraw i kliknij przycisk Dalej.

3.Ponownie użyj istniejących ustawień połączenia z bazą danych i kliknij przycisk Dalej. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Tak. Informacje potrzebne do nawiązania połączenia z bazą danych można znaleźć tutaj: %PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

4.Wybierz opcję Użyj hasła, które jest już zapisane w bazie danych i kliknij przycisk Dalej.

5.Wybierz opcję Zachowaj obecnie używane certyfikaty i kliknij przycisk Dalej.

6.Aktywuj serwer ESET PROTECT za pomocą ważnego klucza licencyjnego lub wybierz opcję Aktywuj później (dodatkowe instrukcje znajdują się w sekcji Zarządzanie licencjami) i kliknij przycisk Dalej.

7.Kliknij przycisk Napraw.

8.Ponownie połącz się z konsolą internetową i sprawdź, czy wszystko działa.

 

Inne scenariusze rozwiązywania problemów:

Serwer ESET PROTECT nie jest uruchomiony, ale istnieje kopia zapasowa bazy danych:

1.Przywróć kopię zapasową bazy danych.

2.Sprawdź, czy na nowym komputerze są używane taki sam adres IP lub nazwa hosta co w poprzedniej instalacji, aby mieć pewność, że agenty nawiążą połączenie.

3.Napraw serwer ESET PROTECT i użyj przywróconej bazy danych.

Serwer ESET PROTECT nie działa, ale są dostępne wyeksportowane z niego certyfikat serwera i urząd certyfikacji:

1.Sprawdź, czy na nowym komputerze są używane taki sam adres IP lub nazwa hosta co w poprzedniej instalacji, aby mieć pewność, że agenty nawiążą połączenie.

2.Napraw serwer ESET PROTECT Server przy użyciu kopii zapasowych certyfikatów (podczas naprawy wybierz opcję Wczytaj certyfikaty z pliku i postępuj zgodnie z instrukcjami).

Serwer ESET PROTECT nie działa i nie ma kopii zapasowych bazy danych lub certyfikatu serwera ESET PROTECT i urzędu certyfikacji:

1.Napraw serwer ESET PROTECT.

2.Napraw agenty ESET Management, korzystając z jednej z następujących metod:

Skrypt instalacyjny agenta

wdrożenie zdalne (wymaga wyłączenia zapory na komputerach docelowych)

ręczny instalator komponentu agenta