Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wspomagana instalacja serwerowa agenta

Aby kontynuować wspomaganą instalację serwerową agenta, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.W polu Host serwera wpisz nazwę hosta lub adres IP konsoli internetowej ESET PROTECT (taki sam jak serwera ESET PROTECT). Jeśli nie jest używany niestandardowy port, w polu Port konsoli internetowej pozostaw port domyślny, czyli 2223. W polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz poświadczenia konta konsoli internetowej. Aby zalogować się jako użytkownik domeny, zaznacz pole wyboru obok pozycji Zaloguj się do domeny.


important

należy się upewnić, że host serwera odpowiada co najmniej jednej z wartości (najlepiej, aby to była wartość FQDN) zdefiniowanych w polu Host certyfikatu serwera. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony błąd „Odebrany certyfikat serwera nie jest prawidłowy”. Jedynym wyjątkiem jest symbol wieloznaczny (*) znajdujący się w polu Host certyfikatu serwera. Symbol ten oznacza, że można użyć dowolnego hosta serwera.

Nie można używać użytkownika z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w instalacjach wspomaganych przez serwer.

2.Po wyświetleniu monitu o zaakceptowanie certyfikatu kliknij opcję Tak.

3.Wybierz opcję Nie twórz komputera (komputer zostanie utworzony automatycznie przy pierwszym połączeniu) lub Wybierz niestandardową grupę statyczną. Kliknięcie opcji Wybierz niestandardową grupę statyczną umożliwi wybranie pozycji z listy grup statycznych istniejących na serwerze ESET PROTECT. Komputer zostanie dodany do wybranej grupy.

4.Określ folder docelowy dla agenta ESET Management (zalecamy użycie domyślnej lokalizacji), kliknij przycisk Dalej i następnie przycisk Zainstaluj.