ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Instalacija alata Mobile Device Connector – Windows


important

Komponenta upravljanja mobilnim uređajima / Mobile Device Connector (MDM/MDC) programa ESET PROTECT (samo lokalno) zakazana je za istek trajanja. Pročitajte više. Preporučujemo da migrirate u MDM u oblaku.


warning

Mobile Device Connector mora biti dostupan putem interneta kako bi upravljanje mobilnim uređajima bilo moguće u svakom trenutku neovisno o njihovoj lokaciji.


note

Preporučujemo da instalirate komponentu MDM-a na host uređaj zaseban od onog na kojem je ESET PROTECT server hostiran.

Slijedite korake u nastavku da biste instalirali komponentu Mobile Device Connector za ESET PROTECT server u sustavu Windows:


important

Provjerite jesu li ispunjeni svi preduvjeti za instalaciju.

1.Posjetite odjeljak za preuzimanje ESET PROTECT kako biste preuzeli samostalni instalacijski program za ESET PROTECT komponentu (mdmcore_x64.msi).

2.Pokrenite instalacijski program za Mobile Device Connector i prihvatite EULA-u ako se slažete.

3.Kliknite Pregledaj, idite do lokacije svojega SSL certifikata za komunikaciju putem HTTPS protokola, unesite lozinku za taj certifikat.

4.Navedite MDM naziv hosta: ovo je javna domena ili javna IP adresa vašeg MDM servera koja je dostupna mobilnim uređajima putem interneta.


important

Naziv MDM hosta mora se unijeti u istom obliku kao što je navedeno u certifikatu HTTPS servera; u suprotnome mobilni uređaj sa sustavom iOS neće instalirati MDM profil. Na primjer, ako se u HTTPS certifikatu navodi IP adresa, upišite tu IP adresu u polje Naziv MDM hosta. U slučaju da je FQDN (npr. mdm.mycompany.com) naveden u HTTPS certifikatu, unesite ovaj FQDN u polje Naziv MDM hosta. Isto tako, ako postoji zamjenski znak * (npr. *.mycompany.com) u HTTPS certifikatu, možete upotrijebiti mdm.mycompany.com u polju Naziv MDM hosta.

5.Instalacijski program sada se treba povezati s postojećom bazom podataka koju će upotrijebiti Mobile Device Connector. Navedite sljedeće pojedinosti o vezi:

Baza podataka: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server pomoću provjere autentičnosti u sustavu Windows

ODBC upravljački program: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 za SQL server/ODBC Driver 13 za SQL server/ODBC Driver 17 za SQL server/ODBC Driver 18 za SQL server

Naziv baze podataka: Preporučujemo upotrebu unaprijed definiranog naziva ili njegovu promjenu ako je potrebno.

Naziv hosta: naziv hosta ili IP adresa servera baze podataka

Port: koristi se za povezivanje sa serverom baze podataka

Korisničko ime / Lozinka računa administratora baze podataka

Upotrijebi imenovanu instancu – ako upotrebljavate bazu podataka Microsoft SQL, možete odabrati potvrdni okvir Upotrijebi imenovanu instancu da biste upotrijebili prilagođenu instancu baze podataka. To možete postaviti u polju Naziv hosta u obliku HOSTNAME\DB_INSTANCE (na primjer, 192.168.0.10\ESMC7SQL). Za klasteriranu bazu podataka upotrijebite samo naziv klastera. Ako odaberete ovu opciju, ne možete promijeniti port za povezivanje s bazom podataka – sustav će upotrebljavati standardne portove koje određuje Microsoft. Da biste povezali ESET PROTECT server s bazom podataka Microsoft SQL koja je instalirana u klasteru za prebacivanje u slučaju pogreške, unesite naziv klastera u polje Naziv hosta.


note

Preporučuje se upotreba istog servera baze podataka koji upotrebljavate za ESET PROTECT bazu podataka, no možete upotrijebiti i drugi server baze podataka ako je potrebno.

6.Odredite korisnika za novostvorenu bazu podataka alata Mobile Device Connector. Možete Stvoriti novog korisnika ili Koristiti postojećeg korisnika baze podataka. Unesite lozinku korisnika baze podataka.

7.Unesite host servera (naziv ili IP adresa vašeg ESET PROTECT servera) i port servera (standardni port je 2222, ako upotrebljavate različiti port, zamijenite standardni port s vašim prilagođenim brojem porta).

8.MDM priključak povežite s ESET PROTECT serverom. Unesite host servera i port servera koji su potrebni za vezu s ESET PROTECT serverom i odaberite mogućnost instalacija potpomognuta serverom ili Izvanmrežna instalacija kako biste nastavili:

Instalacija potpomognuta serverom – unesite korisničke podatke administratora ESET PROTECT web konzole, a instalacijski program automatski će preuzeti tražene certifikate. Provjerite i dopuštenja potrebna za instalaciju potpomognutu serverom.

1.Unesite host servera– naziv ili IP adresu ESET PROTECT servera i port web konzole (ostavite standardni port 2223 ako ne upotrebljavate prilagođeni port). Također unesite podatke administratorskog računa web-konzole – Korisničko ime / Lozinka.

2.Kada primite upit Prihvaćate li certifikat, kliknite Da. Prijeđite na 10. korak.

Izvanmrežna instalacija – unesite certifikat proxyja i izdavatelja certifikata koji se mogu izvesti iz programa ESET PROTECT. Također se možete koristiti svojim prilagođenim certifikatom i odgovarajućim izdavateljem certifikata.

1.Kliknite Pregledaj pored certifikata ravnopravnog računala i idite do lokacije svojeg certifikata ravnopravnog računala (to je certifikat proxyja koji ste izvezli iz ESET PROTECT sustava). Ostavite tekstno polje Lozinka certifikata prazno jer ovaj certifikat ne zahtijeva lozinku.

2.Ponovite postupak za izdavatelja certifikata i prijeđite na 10. korak.


note

Ako upotrebljavate prilagođene certifikate s ESET PROTECT sustavom (umjesto standardnih koji se automatski stvaraju tijekom instalacije proizvoda ESET PROTECT), trebali biste upotrijebiti njih kad se od vas zatraži certifikat proxyja.

9.Odredite odredišnu mapu za Mobile Device Connector (preporučuje se upotreba standardne lokacije), kliknite Sljedeće, a zatim Instaliraj.

10. Nakon dovršetka instalacija provjerite radi li Mobile Device Connector ispravno tako da otvorite https://your-mdm-hostname:enrollment-port (na primjer, https://mdm.company.com:9980) u web pregledniku ili na mobilnom uređaju. Ako je instalacija bila uspješna, vidjet ćete sljedeću poruku: MDM server pokrenut je i izvršava se!

11. Sada možete aktivirati MDM u programu ESET PROTECT.