ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Aktivacija alata Mobile Device Connector

Nakon što instalirate Mobile Device Connector, morate ga aktivirati pomoću licence ESET-ovog sigurnosnog programa, poslovne ili uredske licence:

1.Dodajte licencu programa ESET Endpoint ili poslovnu ili uredsku licencu u upravljanje licencama programa ESET PROTECT.

2.Aktivirajte Mobile Device Connector pomoću zadatka klijenta Aktivacija programa. Ovaj je postupak isti kao pri aktivaciji bilo kojeg ESET-ova programa na klijentskom računalu – u ovom je slučaju Mobile Device Connector klijentsko računalo.