Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Αλλαγή διεύθυνσης IP ή ονόματος κεντρικού υπολογιστή στο διακομιστή ESET PROTECT μετά από μετεγκατάσταση

Για να αλλάξετε μια διεύθυνση IP ή όνομα κεντρικού υπολογιστή στο διακομιστή ESET PROTECT, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1.Εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή ESET PROTECT περιέχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP ή/και όνομα κεντρικού υπολογιστή, δημιουργήστε ένα νέο πιστοποιητικό διακομιστή και συμπεριλάβετε τη νέα διεύθυνση IP ή το νέο όνομα κεντρικού υπολογιστή. Ωστόσο, εάν υπάρχει ειδικός χαρακτήρας (*) στο πεδίο κεντρικού υπολογιστή του πιστοποιητικού διακομιστή, μεταβείτε στο βήμα 2. Εάν όχι, δημιουργήστε νέο πιστοποιητικό διακομιστή προσθέτοντας τη νέα διεύθυνση IP ή το νέο όνομα κεντρικού υπολογιστή διαχωρισμένα με κόμμα, συμπεριλαμβάνοντας επίσης την προηγούμενη διεύθυνση IP και όνομα κεντρικού υπολογιστή.

2.Υπογράψτε το νέο πιστοποιητικό διακομιστή χρησιμοποιώντας την Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών του διακομιστή ESET PROTECT.

3.Δημιουργήστε μια πολιτική αλλάζοντας τις συνδέσεις υπολογιστή-πελάτη με τη νέα διεύθυνση IP ή το νέο όνομα κεντρικού υπολογιστή (κατά προτίμηση με τη διεύθυνση IP), αλλά συμπεριλάβετε και μια δεύτερη (εναλλακτική) σύνδεση με την παλιά διεύθυνση IP ή το παλιό όνομα κεντρικού υπολογιστή, για να δώσετε στο Φορέα ESET Management τη δυνατότητα να συνδέεται και στους δυο διακομιστές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία πολιτικής για τη σύνδεση των φορέων ESET Management με τον νέο διακομιστή ESET PROTECT.

4.Εφαρμόστε αυτή την πολιτική στους υπολογιστές-πελάτες σας και επιτρέψτε στους Φορείς ESET Management να την αντιγράψουν. Ακόμη κι αν η πολιτική ανακατευθύνει τους υπολογιστές-πελάτες στον νέο σας διακομιστή (ο οποίος δεν εκτελείται), οι Φορείς ESET Management θα χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές πληροφορίες διακομιστή για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με την αρχική διεύθυνση IP.

5.Ρυθμίστε το νέο πιστοποιητικό διακομιστή στη διαδρομή Περισσότερα > Ρυθμίσεις.

6.Επανεκκινήστε την υπηρεσία του διακομιστή ESET PROTECT και αλλάξτε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή.

Ανατρέξτε στο σχετικό άρθρο της Γνωσιακής βάσης για εικονογραφημένες οδηγίες αλλαγής της διεύθυνσης του διακομιστή ESET PROTECT.