ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Kdy se vyplatí používat ESET Bridge (HTTP Proxy)?

Komponentu ESET Bridge (HTTP Proxy) se vyplatí používat ve chvíli, kdy máte ve své síti alespoň 37 stanic.


important

Pro efektivní cachování je nezbytně nutné zajistit korektně nastavený datum a čas na HTTP Proxy serveru. Rozdíly v řádu minut mohou vést k neefektivitě cachovacího mechanismu, v důsledku čehož se může stahovat více souborů, než je potřeba.

Pro zjištění množství přenesených dat jsme analyzovali síťovou komunikaci v síti s 1000 počítači, kdy jsme provedli několik instalací a odinstalací. Závěr je následující:

Každý počítač si za měsíc stáhl v průměru 23,9 MB dat (průměr stažených aktualizací modulů při přímém připojení k internetu).

Při použití HTTP Proxy dosáhl celkový objem dat stažených z internetu pouhých 900 MB.

V tabulce níže uvádíme porovnání objemu stažených dat v závislosti na počtu klientů:

Počet stanic

25

36

50

100

500

1.000

Přímá konektivita do internetu (MB/měsíc)

375

900

1.250

2.500

12.500

25.000

Konektivita prostřednictvím ESET Bridge HTTP Proxy (MB/měsíc)

30

50

60

150

600

900