ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Licencování iOS zařízení

Pro iOS zařízení nenabízí společnost ESET v Apple App Store žádnou aplikaci. Vzdálená správa iOS zařízení je zajišťována pomocí nativního MDM profilu a licenční informace si pamatuje ESET Mobile Device Connector.

iOS zařízení aktivujte stejným způsobem jako bezpečnostní produkt ESET, tedy pomocí klientské úlohy pro aktivaci produktu.

Licenci z iOS odeberete jedním z následujících způsobů:

Odesíláním klientské úlohy pro ukončení správy na iOS zařízení.

Odinstalováním komponenty MDC, v rámci které zahodíte databázi.

Ručním deaktivováním (prostřednictvím ESET PROTECT nebo portálu EBA).

MDC komunikuje s licenčními servery ESET za iOS zařízení, proto licenční portál (EBA) reflektuje pouze stav MDC, nikoli jednotlivých zařízení. Aktuální stav mobilních zařízení zjistíte v ESET PROTECT Web Console.

U zařízení, které není aktivováno (případně stále používá licenci jejíž platnost vypršela) se změní stav ochrany a zobrazí se informace "Produkt není aktivován". nebude přijímat jiné, než aktivační úlohy, a nebudou se na něj aplikovat politiky. Budou se zasílat pouze kritická upozornění.

Pokud při odinstalaci této komponenty ponecháte databázi, nedojde k deaktivování vazba mezi licencí a zařízením. To znamená, že při přeinstalaci nebo migraci zůstanou zařízení aktivována. Odebrat je můžete prostřednictvím ESET PROTECT, případně deaktivovat na portále ESET Business Account. Pokud zařízení připojíte k jinému MDM serveru, z výše uvedených důvodů bude nutné zařízení znovu aktivovat.