ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Diagnostický nástroj

Diagnostický nástroj je součástí všech komponent ESET PROTECT. Používá se pro sesbírá diagnostických dat, které technické podpoře ESET pomohou vyřešit případné problémy s komponenty infrastruktury. Po spuštění diagnostického nástroje vyberte složku, do které chcete data uložit a vyberte data, které chcete sesbírat (viz níže uvedený seznam akcí).

Umístění diagnostického nástroje

Windows

Složka: C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<product>\Diagnostic.exe

Linux

Ve složce /opt/eset/RemoteAdministrator/<product>/ naleznete spustitelný soubor Diagnostic<product> (například DiagnosticServer, DiagnosticAgent)

Použití na Linuxu

Spusťte diagnostický nástroj v terminálu pod uživatelem root a postupujte podle kroků na obrazovce.

Použití na Windows

1.V závislosti na prostředí spusťte nástroj přímo poklepáním na soubor nebo z příkazového řádku.

2.Zadejte cestu, do které chcete protokoly uložit (například jako na obrázku "logs") a potvrďte klávesou Enter.

3.Zadejte informace, které chcete sesbírat (například jako na obrázku 1 trace status 3). Bližší popis jednotlivých akcí naleznete na konci této kapitoly.

diagnostic

4.Po dokončení se ve složce, ze které jste nástroj spustili, vytvořila složka (v našem případě logs). V této složce se nachází .zip archiv se všemi sesbíranými soubory.

diagnostic_logs

Akce

ActionEraLogs – vytvoří novou složku a uloží do ní všechny protokoly. Pro sesbírání pouze konkrétního typu protokolu použijte odpovídající přepínač (trace, status, …)

ActionGetDumps – vytvoří novou složku. Uloží do ní výpis (dump) procesu, který se vygeneroval při výskytu problému/pádu aplikace. Při výskytu závažného problému vytvoří výpis procesu přímo operační systém. Soubory s příponou .dmp se ve Windows ukládají do složky %temp%, na Linuxu do složky /tmp/.


note

Během získávání těchto dat musí služba dané komponenty (Agent, Server, RD Sensor) běžet.

ActionGeneralApplicationInformation – vytvoří novou složku GeneralApplicationInformation se souborem GeneralApplicationInformation.txt. Tento soubor obsahuje informace o aktuálně nainstalovaném produktu ESET.

ActionConfiguration – vytvoří složku s konfiguračním souborem storage.lua.