Odzyskiwanie awaryjne urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

W przypadku wystąpienia niefortunnego zdarzenia, w wyniku którego urządzenie wirtualne ESET PROTECT uległo uszkodzeniu i nie może zostać ponownie uruchomione lub zostało usunięte z pamięci bądź zniszczone w inny sposób, istnieje możliwość przeprowadzenia procedury odzyskiwania awaryjnego.


note

Do pomyślnego przeprowadzenia odzyskiwania awaryjnego niezbędna jest kopia zapasowa bazy danych urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

1.Pobierz najnowszą wersję pliku protect_appliance.ova lub protect_appliance.vhd.zip, jeżeli korzystasz ze środowiska Microsoft Hyper-V. Zaletą tej procedury odzyskiwania jest to, że urządzenie wirtualne ESET PROTECT będzie zaktualizowane.

2.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ESET PROTECT, ale go jeszcze nie konfiguruj. Instrukcje można znaleźć w opisie procesu wdrażania urządzenia ESET PROTECT.

3.Włącz interfejs Webmin, aby umożliwić przesłanie pliku kopii zapasowej MySQL. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu.

4.Przywróć bazę danych z najnowszego pliku kopii zapasowej, jaki masz, postępując zgodnie z krokami opisanymi w sekcji Przywracanie bazy danych.

5.Skonfiguruj nowo wdrożone urządzenie wirtualne ESET PROTECT z przywróconą bazą danych tak samo jak poprzednie urządzenie wirtualne. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Konfigurowanie urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.