Jak poprawić wydajność środowiska Oracle VirtualBox

Liczbę procesorów (rdzeni CPU) można zmienić w obszarze ustawień urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Przejdź do karty System > Procesor. Zmniejsz liczbę procesorów dla urządzenia wirtualnego. Przykładowo jeśli masz 4 fizyczne procesory, zmień to ustawienie, aby umożliwić urządzeniu wirtualnemu korzystanie z tylko 2 procesorów.