Jak zmienić numery portów urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

W celu zmienienia numerów portów należy w odpowiednim komponencie ESET PROTECT wprowadzić następujące zmiany:

ESET PROTECT Port konsoli internetowej (domyślny 8443)

1.Otwórz aplikację Webmin.

2.Przejdź do pozycji Serwery > ESET PROTECT > kliknij Edit Apache Tomcat server.xml

3.Edytuj wiersz <Connector port="8443", aby uwzględnić port niestandardowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

4.Otwórz plik EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

5.Edytuj wiersz server_port=, aby uwzględnić port niestandardowy i zapisać zmiany.

6.Uruchom ponownie usługę Tomcat: systemctl restart tomcat

Porty serwera ESET PROTECT (domyślnie 2222, 2223) — zaloguj się do konsoli internetowej ESET PROTECT, przejdź do opcji Więcej > Ustawienia > Połączenie i wprowadź wymagane zmiany.


important

Zmiana któregokolwiek z powyższych portów wymaga również zmodyfikowania ustawień zapory. Otwórz menedżera Webmin, przejdź do menu Sieci > Zapora Linux i zmień numery portów w istniejących regułach. Można ewentualnie dodać nowe reguły.