Πίνακας ελέγχου

Μόλις συνδεθείτε στο Webmin, ο Πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει πληροφορίες συστήματος για το ESET PROTECT VA. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν το όνομα κεντρικού υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, το χρόνο λειτουργίας συστήματος, τις ενημερώσεις πακέτου κ.λπ. Επίσης, θα δείτε μια περιοχή ειδοποιήσεων στο κάτω μέρος της σελίδας, όπου θα εμφανίζονται στοιχεία που απαιτούν την προσοχή σας. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε μια ειδοποίηση ότι υπάρχει διαθέσιμη νεότερη έκδοση του Webmin και θα έχετε τη δυνατότητα να την αποκτήσετε πατώντας το κουμπί Αναβάθμιση του Webmin τώρα. Συνιστάται να πραγματοποιήσετε την αναβάθμιση. Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, θα εμφανιστεί το μήνυμα Η εγκατάσταση του Webmin ολοκληρώθηκε.

Το κύριο μενού περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Webmin, System (Σύστημα), Servers (Διακομιστές), Εργαλεία, Networking (Άλλα, Δικτύωση), Hardware (Υλικό) και Cluster (Σύμπλεγμα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες, ανατρέξτε στις σελίδες Μονάδες Webmin.


note

Το Webmin ανιχνεύει αυτόματα τα στοιχεία που είναι διαμορφωμένα στην εικονική συσκευή και εμφανίζει τις αντίστοιχες μονάδες.

Οι πιο σημαντικές μονάδες για τη διαχείριση της εικονικής συσκευής ESET PROTECT VA είναι:

Σύστημα

Διακομιστές

Εργαλεία

Δίκτυο


important

Το Webmin εκτελείται με πλήρη ριζικά δικαιώματα Linux, που σημαίνει ότι μπορεί να επεξεργαστεί οποιοδήποτε αρχείο και να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή στο σύστημά σας. Είναι δυνατό να διαγράψει όλα τα αρχεία στο σύστημά σας ή να καταστήσει αδύνατη την εκκίνησή του, εάν κάνετε κάποιο λάθος. Για αυτόν το λόγο, είναι σημαντικό να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν εκτελείτε το Webmin. Ακόμη κι αν το Webmin συνήθως σας προειδοποιεί προτού εκτελέσετε μια ενδεχομένως επικίνδυνη ενέργεια, μη κάνετε αλλαγές διαμόρφωσης σε στοιχεία με τα οποία δεν είστε εξοικειωμένοι.

webmin_dashoard

Notification (Ειδοποίηση) - Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να ενημερωθείτε από το Webmin, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο κάτω μέρος του πίνακα ελέγχου.

Αποσύνδεση - Όταν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις στο Webmin, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο αποσύνδεσης webmin_logout από το μενού στα αριστερά.