Jak zvýšit paměťový limit MySQL serveru?

Pro zvýšení paměťového limitu MySQL serveru postupujte podle následujících kroků:

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Exit to Terminal a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

2.Konfigurační soubor si otevřete v textovém editoru příkazem:
nano /etc/my.cnf

3.Najděte řádek innodb_buffer_pool_size = 1024M a hodnotu zvyšte na 1/2 dostupné RAM. 1024 znamená 1024 MB.

4.Pomocí kláves CTRL + X ukončete textový editor a stiskem klávesy y uložte změny.

5.Restartujte virtuální appliance pomocí možnosti Restartujte system dostupné v konzole pro správu.