Změna hesla do virtuálního stroje

Heslo do virtuálního stroje se používá pro přihlášení do nasazené ESET PROTECT virtuální appliance. Pokud chcete změnit heslo do virtuálního stroje nebo nechcete více zabezpečit váš virtuální počítač, doporučujeme používat silná hesla a pravidelně je měnit.


important

Pomocí těchto kroků změníte pouze heslo pro přístup do virtuální appliance. Heslo pro přístup do ESET PROTECT Web Console a heslo databázového uživatele root zůstane beze změny. Více informací naleznete v kapitole hesla na ESET PROTECT virtuální appliance.


note

Pokud jste heslo zapomněli, přejděte do kapitoly Zapomněl jsem heslo pro přístup do ESET PROTECT VA, co mám dělat.

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Change VM password a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

change_vm_psw

2.Do prázdného pole zadejte vaše Nové heslo, stiskněte klávesu Enter a zadejte jej znovu pro potvrzení.

change_vm_psw02

Po úspěšné změně hesla se zobrazí informace all authentication tokes updated successfully. Při příštím přihlášení již použijte nové heslo.