Jak změnit porty, které používá ESET PROTECT?

Podle níže uvedených kroků můžete změnit port, na kterém běží webová konzole, případně porty, které používá pro komunikaci ESET PROTECT server s jednotlivými komponentami.

Port ESET PROTECT Web Console (standardně 8443)

1.Otevřete si Webmin.

2.Přejděte do sekce Servers > ESET PROTECT a klikněte na Edit Apache Tomcat server.xml.

3.Upravte řádek <Connector port="8443" tak, aby obsahoval vámi požadované číslo portu, a klikněte na Save and Close.

4.V textovém editoru si otevřete soubor EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

5.Upravte řádek server_port= tak, aby obsahoval vámi požadované číslo portu, a uložte změny.

6.Restartujte službu webového serveru: systemctl restart tomcat

Porty ESET PROTECT serveru (standardně 2222, 2223) – v hlavním menu ESET PROTECT Web Console přejděte do sekce Další > Nastavení. V sekci Připojení proveďte potřebné změny.


important

Při změně portů je potřeba odpovídajícím způsobem modifikovat nastavení firewallu. To můžete provést například prostřednictvím Webminu, kdy v sekci Networking > Linux Firewall změňte čísla portů u existujících pravidel. Případně si vytvořte nová pravidla.