Virtuálne zariadenie ESET PROTECT

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT (ESET PROTECT VA) je dostupné pre používateľov, ktorí chcú spúšťať ESET PROTECT vo virtualizovanom prostredí. Virtuálne zariadenie ESET PROTECT zjednodušuje nasadenie nástroja ESET PROTECT a je rýchlejšie ako all-in-one inštalátor alebo inštalácia súčastí.

Virtuálne zariadenie ESET PROTECT môže byť nasadené vo väčšine virtuálnych prostredí. Podporuje natívne aj čisté (bez systému) nástroje hypervisor (VMware vSphere/ESXi a Microsoft Hyper-V), ako aj hostiteľské nástroje hypervisor, ktoré sa často používajú na operačných systémoch určených pre stolové počítače (VMware Workstation, VMware Player a Oracle VirtualBox). Úplný zoznam nájdete v kapitole Podporované nástroje Hypervisor.

Táto príručka podrobne vysvetľuje postup nasadzovania a spravovania ESET PROTECT VA vrátane jeho nových funkcií:

Konzola na správu virtuálneho zariadenia ESET PROTECT – jednoduché textové používateľské rozhranie (TUI) s hlavným menu. Toto rozhranie vám pomôže s textovými príkazmi zobrazením výzvy na zadanie potrebných hodnôt. ESET PROTECT VA dokážu bez problémov používať a spravovať aj používatelia, ktorí nemajú pokročilé skúsenosti s prácou v CentOS 7 alebo iných Linuxových operačných systémoch. Medzi najdôležitejšie funkcie dostupné v tomto rozhraní patria:

oSet static IP address – manuálne nastavenie statickej IP adresy v prípade, že vaše ESET PROTECT VA nemá DHCP serverom priradenú žiadnu IP adresu.

oPull database from other server – pre prípad, že potrebujete aktualizovať alebo migrovať svoje ESET PROTECT VA.

oBackup and restore of ESET PROTECT database – tieto funkcie sú dôležité pre váš plán obnovy v prípade straty dát a sú k dispozícii v prípade problémov s ESET PROTECT VA.

oFactory reset – obnoví virtuálne zariadenie do pôvodného stavu, v akom sa nachádza po čerstvom nasadení. Túto funkciu môžete použiť v prípade problémov s ESET PROTECT VA. Aby ste sa vyhli strate dát, majte vždy vytvorenú zálohu databázy.

Rozhranie na správu Webmin – webové rozhranie tretej strany, ktoré zjednodušuje správu Linuxového systému. Umožňuje vám spravovať ESET PROTECT VA vzdialene z vášho webového prehliadača pomocou intuitívneho rozhrania. Najdôležitejšie moduly rozhrania Webmin sú popísané v tomto dokumente.