Zalecane konfiguracje systemowe

W zależności od rozmiaru infrastruktury, tzn. liczby maszyn klienckich, które będą zarządzane przez urządzenie wirtualne ESET PROTECT, należy wziąć pod uwagę zalecaną i minimalną konfigurację maszyny wirtualnej.

Poniższe rozmiary mają zastosowanie do serwera ESET PROTECT oraz urządzenia wirtualnego ESET PROTECT MDM:

Liczba klientów

Liczba rdzeni

Wielkość pamięci RAM

Inne

mniej niż 5.000 klientów

4

4 GB

Dysk „gruby” (thick provisioned) — należy ręcznie zmienić konfigurację, aby zwiększyć rozmiar pamięci serwera MySQL.

więcej niż 5.000 klientów

8

8 GB

Aby uniknąć problemów z wydajnością, należy proporcjonalnie zwiększać ilość zasobów dostępnych dla urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.


important

Jeżeli planowane jest zarządzanie ponad 5.000 klientów, zdecydowanie zalecamy zainstalowanie serwera/MDM ESET PROTECT na komputerze fizycznym z oprogramowaniem Microsoft Windows Server i Microsoft SQL Server.