Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

Kopia zapasowa stanowi absolutnie niezbędny element każdej solidnej strategii odzyskiwania awaryjnego. Korzystając z funkcji Tworzenie kopii zapasowej bazy danych, można utworzyć kopię zapasową bazy danych ESET PROTECT oraz zapisać ją w pliku kopii zapasowej MySQL o nazwie era-backup.sql zlokalizowanym w folderze root.


note

Metodą alternatywną dla kopii zapasowej bazy danych jest utworzenie migawek maszyny wirtualnej. Pozwala to zachować całe urządzenie wirtualne ESET PROTECT wraz z ustawieniami oraz bazą danych ESET PROTECT. Jednakże po przywróceniu migawki maszyny wirtualnej należy uruchomić Resetowanie po przywróceniu migawki.


important

Zalecamy częste tworzenie kopii zapasowych bazy danych ESET PROTECT i zapisywanie pliku kopii zapasowej w pamięci zewnętrznej. Jest to bardzo istotne, ponieważ można wówczas przechowywać kopię całej bazy danych ESET PROTECT w innym miejscu (nie zaś lokalnie na urządzeniu wirtualnym ESET PROTECT) na wypadek sytuacji awaryjnej. Na przykład w razie uszkodzenia, usunięcia lub zniszczenia urządzenia wirtualnego ESET PROTECT. Dysponując niedawno utworzoną kopią zapasową bazy danych ESET PROTECT, można przywrócić urządzenie wirtualne ESET PROTECT do stanu, w jakim znajdowało się na krótko przed wystąpieniem awarii. Szczegółowa procedura została opisana w temacie Odzyskiwanie awaryjne urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

1.Wejdź do trybu zarządzania, wpisując hasło i naciskając Enter dwukrotnie. Wybierz opcję Tworzenie kopii zapasowej bazy danych za pomocą klawiszy strzałek, a następnie naciśnij klawisz Enter.

backup_db

2.Przed utworzeniem kopii zapasowej wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie hasła głównego bazy danych.


note

Jeśli nie pamiętasz hasła głównego bazy danych, możesz zmienić je i uruchomić ponownie tworzenie kopii zapasowej.

backup_db_02

Ten proces może zająć od kilku sekund do kilku godzin, zależnie od wielkości bazy danych.


note

Należy zawsze sprawdzać, czy na ekranie nie pojawiły się jakiekolwiek błędy. W przypadku wyświetlenia komunikatów o błędach nie można uznać, że proces tworzenia kopii zapasowej bazy danych został ukończony pomyślnie. Spróbuj uruchomić tworzenie kopii zapasowej bazy danych ponownie.

Kopię zapasową bazy danych można znaleźć tutaj: /root/era-backup.sql


important

Pobierz plik kopii zapasowej, używając menedżera plików Webmin, i zapisz go w bezpiecznym miejscu.