Ponovno pridruživanje domeni

Upotrijebite ovu funkciju ako imate problema sa servisom Active Directory ili odnosima povjerenja s domenom.


important

Potrebno je imati ispravno konfiguriranu domenu jer inače ponovno pridruživanje domeni možda neće raditi.

1.Pokrenite način za upravljanje tako da unesete lozinku i dvaput pritisnete Enter. Odaberite Rejoin domain s pomoću tipki sa strelicama i pritisnite Enter.

rejoin_domain

2.Unesite korisničko ime domene koje će se upotrijebiti za pridruživanje domeni.

Ako niste upoznati sa sustavom Linux i terminalom, možete pristupiti alatu Webmin i upotrijebiti funkciju Bind to Domain dijeljenja datoteka putem modula Samba sa sustavom Windows.

bind_to_domain