Opětovné připojení do domény

Pokud došlo k porušení důvěry nebo pozorujete jiné potíže týkající se Active Directory, pomocí této možnosti můžete virtuální stroj znovu připojit do domény.


important

Pro použití této funkce je nezbytné správně nakonfigurovat připojení do domény.

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Rejoin domain a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

rejoin_domain

2.Zadejte uživatelské jméno a heslo doménového uživatele, který má oprávnění přidávat počítače do domény.

Pokud nemáte zkušenosti se systémem Linux a terminálem, můžete parametry Samba Windows File Sharing konfigurovat prostřednictvím Webminu a funkce Bind to Domain.

bind_to_domain