Change database password

Prostřednictvím hesla databázového uživatele root získáte úplný přístup k MySQL databázovému serveru. MySQL uživatel root má úplnou kontrolu pouze nad MySQL serverem.

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Change database password a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

change_db_psw

2.Po zobrazení výzvy Enter old database root password zadejte heslo, které jste zadali v průběhu konfigurace ESET PROTECT virtuální appliance. Pokud jste jej měnili samostatně, může být odlišné od hesla k virtuálnímu stroji (VM).

change_db_psw02png

Heslo bylo úspěšně změněno.