Jak povolit vzdálený přístup prostřednictvím SSH?

Pro povolení SSH na ESET PROTECT VA (nebo ESMC VA) přejděte do kapitoly Zapnutí/vypnutí vzdáleného přístupu

Řešení problémů

Otevřete si terminál a spusťte následující příkazy:

sudo service sshd status – ověřte, zda služba SSH běží. Pokud neběží spusťte ji příkazem: service sshd start

sudo iptables -S  - pokud je port 22 otevřen, jako výstup příkazu uvidíte záznam: -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT. Pro přidání portu 22 do iptables použijte příkaz:
sudo iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT