Zapnutí/vypnutí vzdáleného přístupu

Abyste mohli k virtuální appliance přistupovat vzdáleně (prostřednictvím (Webmin webového rozhraní a SSH), je nutné tuto službu nejprve povolit.

Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Enable/Disable remote access a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

enable_disable_webmin

Nyní můžete:

Používat Webmin – více informací naleznete v kapitole Webmin – rozhraní pro správu. Webové rozhraní je dostupné prostřednictvím protokolu HTTPS a běží na portu 10000. Pro přístup k Webmin webovému rozhraní zadejte do internetového prohlížeče adresu společně s portem číslo 10000 ve formátu https://<host name or IP address>:10000 (například https://10.10.11.16:10000 nebo https://protect.local:10000).

Vzdáleně se připojit prostřednictvím SSH na portu 22 (vyžadováno pro použití funkce na migraci databáze.

Níže uvádíme příklad obrazovky konzole ESET PROTECT virtuální appliance se zapnutým vzdáleným přístupem.

webmin_access_enable

Dále se podívejte do kapitoly SSH: řešení problémů.