Nadogradnja/migracija ESET PROTECT virtualnog uređaja

Za nadogradnju ili migraciju virtualnog uređaja možete izvršiti sljedeće radnje:

Nadogradnja – instalirajte noviju verziju komponenti programa ESET PROTECT.

Migracija – prebacite ESET PROTECT virtualni uređaj na drugu instancu iste verzije.

Migracija i nadogradnja – prebacite ESET PROTECT virtualni uređaj na drugu instancu novije verzije.

Prije nadogradnje/migracije

Uvijek sigurnosno kopirajte bazu podataka i izvezite izdavatelj certifikata i certifikat ravnopravnih računala sa starog ERA/ESMC/ESET PROTECT virtualnog uređaja prije migracije ili nadogradnje ESET PROTECT servera.

Ako nadograđujete/migrirate sa sustava ERA 6.x, budite svjesni sljedećeg:

Zastarjela je ERA 6.x proxy komponenta. Kliknite ovdje da biste pročitali više o novom rješenju HTTP proxyja.

Zastarjela je NTLM autentikacija, ESET PROTECT sada upotrebljava Kerberos. Trebate upotrebljavati format prijave za Linux ako se prijavljujete u domenu na ESET PROTECT virtualnom uređaju. To se također primjenjuje na zadatke sinkronizacije.

Povlačenje baze podataka u odnosu na nadogradnju komponenti

Postoje dva glavna načina nadogradnje virtualnog uređaja:

Upotreba povlačenja baze podataka – nadograđuje se cijeli uređaj (osnovni operacijski sustav), a ne samo ESET PROTECT server. Postupak je složeniji i zahtijeva dva istovremena uređaja tijekom prijelaznog razdoblja. Povlačenje baze podataka se preporučuje za nadogradnje glavnih verzija ili rješavanje problema.

Nadogradnja putem zadatka nadogradnje komponenti u web konzoli – postupak je jednostavniji i ne zahtijeva pristup uređaju, nego samo web konzoli. Preporučuje se za manje i brze nadogradnje.

Proces migracije i nadogradnje (preporučeni način nadogradnje)

Upotrijebite sljedeće upute za migraciju i nadogradnju ESET PROTECT virtualnog uređaja.

1.Preuzmite najnoviju verziju datoteke protect_appliance.ova (ili protect_appliance.vhd.zip ako upotrebljavate Microsoft Hyper -V).

2.Sada instalirajte novi ESET PROTECT virtualni uređaj. Upute potražite u odjeljku Postupak instalacije ESET PROTECT uređaja. Zasad još nemojte konfigurirati novi uređaj ESET PROTECT putem njegova web sučelja.

3.Povucite bazu podataka sa starog uređaja VA, a detaljne upute potražite u odjeljku Povlačenje baze podataka s drugog servera.

important

VAŽNO

Nemojte još deinstalirati / staviti izvan pogona stari VA server.

4.Konfigurirajte ESET PROTECT virtualni uređaj putem njegova web sučelja.

5.Provjerite ponaša li se novi uređaj ESET PROTECT VA na isti način kao prethodni.

oAko novi ESET PROTECT virtualni uređaj ima različitu IP adresu:

a)Stvorite pravilo na starom virtualnom uređaju da biste postavili novu IP adresu ESET PROTECT servera i dodijelite ga svim računalima.

b)Pričekajte da se pravila distribuiraju na sve ESET Management agente.

c)Provjerite povezuju li se sva računala s novim ESET PROTECT virtualnim uređajem.

d)Isključite i stavite izvan pogona stari virtualni uređaj.

important

VAŽNO

Preporučujemo da ne deinstalirajte stari server ESET PROTECT virtualnog uređaja pomoću skripte za deinstalaciju. Time će se odvojiti (ukloniti) i sve licence iz nove baze podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja. Da biste to spriječili, uklonite staru bazu podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja (DROP DATABASE) prije deinstalacije.

oAko novi ESET PROTECT virtualni uređaj ima istu IP adresu:

important

VAŽNO

Provjerite odgovara li mrežna konfiguracija vašeg novog ESET PROTECT servera (IP adresa, FQDN, naziv računala, DNS SRV zapis) onoj vašeg starog VA servera. Možete upotrijebiti i naziv servera tako da promijenite DNS zapis da vodi do novog servera.

a)Isključite stari virtualni uređaj.

b)Uključite novi ESET PROTECT virtualni uređaj.

c)Provjerite povezuju li se sva računala s novim ESET PROTECT virtualnim uređajem.

d)Stavite izvan pogona stari virtualni uređaj.

important

VAŽNO

Preporučujemo da ne deinstalirajte stari server ESET PROTECT virtualnog uređaja pomoću skripte za deinstalaciju. Time će se odvojiti (ukloniti) i sve licence iz nove baze podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja. Da biste to spriječili, uklonite staru bazu podataka servera ESET PROTECT virtualnog uređaja (DROP DATABASE) prije deinstalacije.

6.Nadogradite grupu uzoraka ESET Management agenta s pomoću ESET PROTECT zadatka nadogradnje komponenti.

7.Ako je nadogradnja uzorka uspješna i agenti se i dalje povezuju, nastavite s ostalim agentima.

Proces nadogradnje (alternativni način nadogradnje)

important

VAŽNO

Nadogradnjom ERA/ESMC sustava ili starijeg programa ESET PROTECT na najnoviji program ESET PROTECT na istom virtualnom uređaju ne nadograđuje se softver drugog virtualnog uređaja (operacijski sustav, paketi potrebni za ispravno funkcioniranje ESET PROTECT servera). Preporučujemo da migrirate server nakon potpune nadogradnje.

Nadogradite virtualni uređaj s pomoću zadatka nadogradnje komponenti:

1.Prvo nadogradite ESET PROTECT server.

2.Nadogradite grupu uzoraka ESET Management agenta.

3.Ako je nadogradnja uzorka uspješna i agenti se i dalje povezuju, nastavite s ostalim agentima.