Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Εικονική συσκευή ESET PROTECT

Η εικονική συσκευή ESET PROTECT (ESET PROTECT VA) διατίθεται για χρήστες που θέλουν να εκτελούν το ESET PROTECT On-Prem σε εικονικό περιβάλλον. Επιπλέον, η εικονική συσκευή ESET PROTECT απλοποιεί την ανάπτυξη του ESET PROTECT On-Prem και είναι ταχύτερη από ότι η χρήση του προγράμματος εγκατάστασης «όλα σε ένα» ή τα πακέτα εγκατάστασης στοιχείου.

Η εικονική συσκευή ESET PROTECT μπορεί να αναπτυχθεί στα περισσότερα εικονικά περιβάλλοντα. Υποστηρίζει τοπικούς υπερ-επόπτες/υπερ-επόπτες υλικού (τύπου 1 ή bare-metal) ((VMware vSphere/ESXi και Microsoft Hyper-V), καθώς και υπερ-επόπτες κεντρικού υπολογιστή που εκτελούνται συνήθως σε επιτραπέζια λειτουργικά συστήματα (VMware Workstation, VMware Player και Oracle VirtualBox). Για μια πλήρη λίστα δείτε την ενότητα Υποστηριζόμενοι υπερ-επόπτες.

Η εικονική συσκευή ESET PROTECT εκτελείται χωρίς άλλα στοιχεία:

Περιέχει τον Διακομιστή ESET PROTECT που εκτελείται σε έναν αποκλειστικό εικονικό υπολογιστή και περιέχει ένα λειτουργικό σύστημα που λειτουργεί (Rocky Linux).

Επίσης, περιλαμβάνει άλλα στοιχεία του ESET PROTECT – τον Φορέα ESET Management, τον αισθητήρα ESET Rogue Detection Sensor και το ESET Bridge (διακομιστής μεσολάβησης HTTP).

Αυτός ο οδηγός περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης της εικονικής συσκευής ESET PROTECT και τις δυνατότητές της.


note

Λόγω του Τέλους του κύκλου ζωής του CentOS 7, κυκλοφόρησε μια νέα εικονική συσκευή ESET PROTECT που βασίζεται σε Rocky Linux 9.

Οι εκδόσεις 11.1 και νεότερες εκδόσεις εκτελούνται σε Rocky Linux. Οι εκδόσεις 10.1 και παλαιότερες εκδόσεις εκτελούνται σε CentOS. Εάν έχετε την έκδοση 11.0, μπορείτε να επαληθεύσετε το λειτουργικό σύστημα της εικονικής συσκευής ESET PROTECT.

Ανατρέξτε στις οδηγίες μετεγκατάστασης για τη μετεγκατάσταση στη νέα εικονική συσκευή.

Ανάπτυξη και ρύθμιση παραμέτρων

1.Διαδικασία ανάπτυξης εικονικής συσκευής ESET PROTECT – Η πραγματική ανάπτυξη του αρχείου .ova της εικονικής συσκευής ESET PROTECT στον υπερ-επόπτη σας.

2.Ρύθμιση παραμέτρων εικονικής συσκευής ESET PROTECT – Ρύθμιση παραμέτρων μετά την ανάπτυξη που πραγματοποιείται μέσω της διασύνδεσης διαδικτύου της εικονικής συσκευής ESET PROTECT. Είναι μια σελίδα διαμόρφωσης που σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο συσκευής και κατόπιν να εισαγάγετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες και ιδιότητες για τη σωστή λειτουργία του συγκεκριμένου τύπου ESET PROTECT VA.

Περαιτέρω ρύθμιση παραμέτρων και διαχείριση

Η Κονσόλα διαχείρισης της εικονικής συσκευής ESET PROTECT είναι ένα απλό περιβάλλον χρήστη βασισμένο σε κείμενο που βασίζεται σε ένα κύριο μενού. Η διασύνδεση θα σας βοηθήσει με τις εντολές κειμένου ζητώντας σας να καθορίσετε τιμές όταν απαιτείται. Ακόμη και χρήστες χωρίς μεγάλη εμπειρία σε λειτουργικά συστήματα Linux μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να διαχειριστούν εύκολα την εικονική συσκευή ESET PROTECT. Κάποιες σημαντικές δυνατότητες περιλαμβάνουν:

oΟρισμός στατικής διεύθυνσης IP - Καθορίστε με μη αυτόματο τρόπο μια στατική διεύθυνση IP, εάν ο διακομιστής DHCP δεν έχει εκχωρήσει διεύθυνση IP στο ESET PROTECT VA.

oΛήψη βάσης δεδομένων από άλλο διακομιστή - Εάν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση ή μετεγκατάσταση του ESET PROTECT VA.

oΔημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά βάσης δεδομένων ESET PROTECT - Αυτές οι δυνατότητες είναι σημαντικές για τη στρατηγική ανάκτησης της βάσης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής και είναι διαθέσιμες σε περίπτωση προβλημάτων με το ESET PROTECT VA.

oΕπαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων - επαναφέρει τη συσκευή σε κατάσταση νέας ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ESET PROTECT VA. Να έχετε έτοιμο ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων, για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων.

Κονσόλα διαχείρισης Webmin - Είναι μια διασύνδεση άλλου κατασκευαστή βασισμένη στο διαδίκτυο, η οποία απλοποιεί τη διαδικασία διαχείρισης συστημάτων Linux. Σας παρέχει την άνεση της απομακρυσμένης διαχείρισης του ESET PROTECT VA μέσα από το πρόγραμμα περιήγησής σας, χρησιμοποιώντας μια διαισθητική διασύνδεση. Οι πιο σημαντικές μονάδες του Webmin περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.

Διαδικασίες αναβάθμισης, μετεγκατάστασης και ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής

Αναβάθμιση/μετεγκατάσταση του ESET PROTECT VA - Σε περίπτωση που θέλετε να αναβαθμίσετε το ESET PROTECT VA στην πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για λεπτομέρειες και αναλυτικές οδηγίες. Επίσης, η ίδια διαδικασία ισχύει εάν θέλετε να μετεγκαταστήσετε το ESET PROTECT VA.

Ανάκτηση του ESET PROTECT VA σε περίπτωση καταστροφής - Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία εάν έχει διακοπεί η λειτουργία του ESET PROTECT VA και δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος ή εάν δεν μπορείτε να ανακτήσετε μια κατεστραμμένη εμφάνιση του ESET PROTECT VA.