ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

ESET PROTECT Virtual Appliance'ta ping'i etkinleştirme/devre dışı bırakma

Terminali açın ve bir ESET PROTECT Virtual Appliance makinesinde ping'i etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için aşağıdaki komutları (işletim sisteminize bağlı olarak) root kullanıcısı olarak çalıştırın.

CentOS 7

Ping, varsayılan olarak CentOS 7 üzerinde devre dışıdır. Ping'i etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. İptables komutunu çalıştırın:

iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

2. İptables'ı kaydedin:

service iptables save

Artık, aynı alt ağda bulunan diğer bilgisayarlardan ESET PROTECT Virtual Appliance'a ping gönderilebilir.

Rocky Linux 9.3

Ping (ICMP) Rocky Linux 9.3 üzerinde varsayılan olarak etkindir.

Ping'i (ICMP isteklerini) devre dışı bırak

1.firewall-cmd --set-target=DROP --zone=public --permanent

2.firewall-cmd --add-icmp-block-inversion --permanent

3.firewall-cmd --reload

Artık ESET PROTECT Virtual Appliance'a aynı alt ağdaki diğer bilgisayarlardan ping sorguları gönderemezsiniz.

Ping'i (ICMP isteklerini) etkinleştir

Ping'i devre dışı bıraktıysanız aşağıdaki adımları izleyerek etkinleştirebilirsiniz:

1.firewall-cmd --set-target=default --zone=public --permanent

2.firewall-cmd --remove-icmp-block-inversion --permanent

3.firewall-cmd --reload

Artık, aynı alt ağda bulunan diğer bilgisayarlardan ESET PROTECT Virtual Appliance'a ping gönderilebilir.