ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

ESET PROTECT VA Web Konsolu için bağlantı noktası numaralarını değiştirme

ESET PROTECT Web Konsolu'nun (Apache Tomcat) çalıştığı bağlantı noktasını değiştirme (varsayılan: CentOS: 8443; Rocky Linux: 443)

1.Webmin'i açın.

2.Sunucular > ESET PROTECT öğesine gidin > Edit Apache Tomcat server.xml öğesini tıklayın

3.<Connector port= Satırını özel bağlantı noktasını dahil edecek şekilde düzenleyin ve Kaydet ve Kapat'ı tıklayın.

4.Tomcat hizmetini yeniden başlatın: systemctl restart tomcat

ESET PROTECT Web Konsolu'nun (Apache Tomcat) ESET PROTECT Server'a bağlandığı bağlantı noktasını değiştirme (varsayılan: 2223)

1.ESET PROTECT Web Konsolu'na giriş yapın, Daha Fazla > Ayarlar > Bağlantı'ya gidin ve özel bağlantı noktasını eklemek için Web konsolu bağlantı noktası'nı düzenleyin.

2.ESET PROTECT Virtual Appliance'ı yeniden başlatın.

3.Virtual Appliance Yönetim Konsolu'ndan Exit to Terminal öğesini seçin.

4.Dosyasını açın EraWebServerConfig.properties:

sudo nano /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties

5.server_port= Satırını özel bağlantı noktasını dahil edecek şekilde düzenleyin ve değişiklikleri kaydedin.

6.Tomcat hizmetini yeniden başlatın: systemctl restart tomcat


important

Yukarıdaki bağlantı noktalarından herhangi birini değiştirdiyseniz şunları da değiştirmeniz gerekebilir:

Güvenlik duvarı ayarları - Webmin'i açın, Ağ Kurma > Linux Güvenlik Duvarı'na gidin ve mevcut kurallardaki bağlantı noktası numaralarını değiştirin. Alternatif olarak, yeni kurallar da ekleyebilirsiniz.

SELinux