Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów

Poniższe pliki dziennika mogą być użyte do rozwiązywania problemów z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT. Dział obsługi technicznej firmy ESET może również poprosić o przesłanie dzienników diagnostycznych. Poniżej wymieniono pliki dzienników, które można przesłać do analizy:

Nazwa dziennika

Lokalizacja

Opis

Konfiguracja urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

/root/appliance-configuration-log.txt

W przypadku niepowodzenia wdrażania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT nie należy ponownie uruchamiać urządzenia, tylko sprawdzić plik dziennika konfiguracji.

Serwer ESET PROTECT

/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

/var/log/eset/RogueDetectionSensor/RDSensorInstaller.log

Plik dziennika instalacji serwera ESET PROTECT

Inne komponenty ESET PROTECT używają podobnej ścieżki i odpowiedniej nazwy pliku.

Dziennik śledzenia serwera ESET PROTECT

Dziennik śledzenia agenta ESET Management

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/

Sprawdź dzienniki śledzenia:
trace.log

status.html

last-error.html

Inne komponenty ESET PROTECT korzystają z podobnej ścieżki i podobnych nazw plików.

ESET Bridge (Serwer proxy HTTP)

Patrz Pomoc online ESET Bridge.

ESET Bridge pliki dziennika

Serwer proxy Apache HTTP

/opt/apache/logs/

/var/log/httpd

plik dziennika w przypadku nowszych wersji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

plik dziennika w przypadku nowszych wersji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT

Jeśli korzystasz z Apache HTTP Proxy i zostanie wyświetlony alert Serwery usług EPNS nie są dostępne, zapoznaj się z krokami rozwiązywania problemów.

Zrzuty awaryjne serwera ESET PROTECT

/var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/

 

Narzędzie do uruchamiania diagnostyki ESET PROTECTserwera lub agenta ESET Management

/root/RemoteAdministratorAgentDiagnostic.zip

W przypadku wystąpienia problemów z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT uruchom narzędzie diagnostyczne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z modułem Webmin programu ESET PROTECT.

ESET PROTECT MDM

/var/log/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/

Plik dziennika śledzenia MDM: trace.log

Jeżeli dochodzi do awarii serwera lub agenta i nie możesz zmienić szczegółowości wpisów za pośrednictwem konsoli internetowej, możesz włączyć pełne rejestrowanie śledzenia, tworząc pusty plik:

W przypadku agenta:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/traceAll

W przypadku serwera:

touch /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/traceAll

 


note

Zalecamy korzystanie z menedżera plików Webmin, który w razie potrzeby umożliwia łatwe wyszukiwanie plików i pobieranie dzienników.