Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Jak uruchomić ponownie konsolę zarządzania urządzenia wirtualnego

Graficzny interfejs urządzenia wirtualnego można uruchomić ponownie bez ponownego uruchamiania całego urządzenia wirtualnego. Wymusi to odświeżenie wszystkich danych w konsoli. (Na przykład kiedy zmienione ustawienie nie zostało zastosowane w konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego).

1.Wybierz pozycję Exit to Terminal w Konsoli zarządzania urządzenia wirtualnego.

2.Należy uruchomić polecenie:
./appliance-gui restart