ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

ESET PROTECT MDM Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace ESET PROTECT MDM Appliance. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části: Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. V případě potřeby vyplňte rovněž volitelné parametry.


note

Tato ESET PROTECT virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ESET PROTECT MDM. Vhodná je pro SMB i enteprise prostředí.


important

Před tím, než začnete konfigurovat ESET PROTECT MDM Appliance, si vytvořte ve Web Console certifikát pro Mobile Device Connector, který se bude používat pro připojení k ESET PROTECT Serveru. Pokud si jej předem nevytvoříte, při asistované instalaci se v průběhu nasazení VA vygeneruje automaticky, ale jeho parametry nemusí odpovídat vašim potřebám.

ESET PROTECT MDM můžete nakonfigurovat dvěma způsoby:

Asistovaná instalace (vyžaduje přímé spojení do Web Console)

Povinné položky pro konfiguraci ESET PROTECT MDM Appliance:

Password – Jedná se o důležité heslo, prostřednictvím kterého se přihlásíte do konzole pro správu ESET PROTECT VA a databáze.

ESET PROTECT Server Hostname - zadejte název nebo IP adresu ESET PROTECT Serveru, ke kterému se má ESET PROTECT MDM připojit.

ESET PROTECT Server Port – port, který se použije pro komunikaci s ESET PROTECT serverem (standardně 2222). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Web Console Port – port, který se použije pro komunikaci s Web Console (standardně 2223). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Web Console password – zadejte heslok uživatelskému účtu, který má přístup do konzole ESET PROTECT Web Console a alespoň oprávnění pro asistovanou instalaci (použít můžete výchozí účet Administrator).

Volitelně můžete vyplnit pole Webconsole Hostname. This hostname is used by Web Console to connect to the server. Pokud ponecháte pole prázdné, použije se automaticky hodnota zadaná do pole ESET PROTECT Server Hostname.

MDM Hostname – zadejte FQDN nebo IP adresu (musí odpovídat MDC certifikátu vytvořeném v ESET PROTECT Web Console).

Ruční konfigurace (vyžaduje předem exportované certifikáty z Web Console)

Povinné položky pro konfiguraci ESET PROTECT MDM Appliance:

Password – Jedná se o důležité heslo, prostřednictvím kterého se přihlásíte do konzole pro správu ESET PROTECT VA a databáze.

ESET PROTECT Server Hostname - zadejte název nebo IP adresu ESET PROTECT Serveru, ke kterému se má ESET PROTECT MDM připojit.

ESET PROTECT Server Port – port, který se použije pro komunikaci s ESET PROTECT serverem (standardně 2222). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Web Console Port – port, který se použije pro komunikaci s Web Console (standardně 2223). Pokud jste si jej změnili, zadejte vámi definovaný.

Certification authority Base64 – zadejte exportovaný veřejný klíč certifikační autority v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do kapitoly ESET PROTECT certifikáty

Proxy Certificate Base64 – zadejte exportovaný certifikát proxy v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do kapitoly ESET PROTECT certifikáty Pro ověření komunikace mezi ESET PROTECT Serverem a MDM je využíván Proxy certifikát.

Agent Certificate Base64 – zadejte exportovaný certifikát agenta v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do kapitoly ESET PROTECT certifikáty

MDM Hostname – zadejte FQDN nebo IP adresu (musí odpovídat MDC certifikátu vytvořeném v ESET PROTECT Web Console).

Konfigurace sítě

Pro konfiguraci síťového adaptéru odrolujte stránku a vyplňte pole: Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Všechna pole jsou volitelná.

OVA_mdm

Zkontrolujte vámi zadané parametry. Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše je změnit.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

Po provedení změn klikněte na tlačítko Submit.

Následně se zobrazí tato informace:

va_mdm_config_after_submit


note

Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte se zpět do konzole ESET PROTECT VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ESET PROTECT Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o MDM. Najdete zde informace o verzích komponent ESET PROTECT, název serveru ESET PROTECT MDM, IP adresu a číslo portu. Také tu najdete adresu pro registraci do MDM ve formátu https://[hostname]:9980 a https://[IP address]:9980.

va_mdm_console_window_configured

Pro ověření funkčnosti komponenty Mobile Device Connector zadejte do internetového prohlížeče výše uvedenou registrační adresu. Mějte na paměti, že uvedený název serveru a IP adresa uvedená na obrázku je pouze ilustrační, a ve vašem prostředí bude odlišná. Pokud bylo nasazení úspěšné, zobrazí se následující zpráva:

mdm_check