Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z programu ESET PROTECT w środowisku zwirtualizowanym, mogą przeprowadzić wdrożenie przy użyciu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT (ESET PROTECT VA). Takie wdrożenie programu  za pomocą urządzenia wirtualnego ESET PROTECTESET PROTECT jest łatwiejsze i szybsze niż w przypadku instalatora kompleksowego lub pakietów instalacyjnych komponentów.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT można wdrożyć w większości środowisk wirtualnych. Obsługuje ono hiperwizory działające bezpośrednio na sprzęcie (programy (VMware vSphere/ESXi i Microsoft Hyper-V), a także hostowane hiperwizory, które zwykle działają w systemach operacyjnych komputerów stacjonarnych (programyVMware Workstation, VMware Player i Oracle VirtualBox). Pełną listę hiperwizorów zawiera rozdział Obsługiwane hiperwizory.

W niniejszym podręczniku szczegółowo opisano metody wdrożenia urządzenia wirtualnego ESET PROTECT i zarządzania nim, wraz z nowymi funkcjami:

Konsola zarządzania urządzenia wirtualnego ESET PROTECT to prosty tekstowy interfejs użytkownika (TUI) oparty na menu głównym. Interfejs ten pomaga w wydawaniu poleceń tekstowych, prosząc w miarę potrzeby o określenie wartości. Nawet użytkownicy, którzy nie mają dużego doświadczenia z systemem CentOS 7 lub innymi wersjami systemu operacyjnego Linux, mogą z łatwością korzystać z urządzeń wirtualnych ESET PROTECT i nimi zarządzać. Wybrane ważne funkcje:

oKonfiguracja statycznego adresu IP — możliwość ręcznego określenia statycznego adresu IP, jeżeli adres IP nie został przypisany do urządzenia wirtualnego ESET PROTECT przez serwer DHCP.

oPobieranie bazy danych z innego serwera — w razie potrzeby uaktualnienia lub migracji urządzenia wirtualnego ESET PROTECT.

oTworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych ESET PROTECT — funkcje odgrywające ważną rolę w strategii odzyskiwania awaryjnego i dostępne w razie problemów z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT.

oReset do ustawień fabrycznych — powoduje przywrócenie urządzenia do stanu świeżo po wdrożeniu. Funkcja ta może się przydać w razie problemów z urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT. Gotowa kopia zapasowa bazy danych chroni przed utratą danych.

Interfejs zarządzania Webmin — dostępny w przeglądarce internetowej interfejs innego producenta, który ułatwia zarządzanie systemem Linux. Umożliwia on wygodne zdalne zarządzanie urządzeniem wirtualnym ESET PROTECT za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu w przeglądarce internetowej. Najważniejsze moduły interfejsu Webmin zostały opisane w tym dokumencie.