Zapnutí/vypnutí vzdáleného přístupu

Abyste mohli k virtuální appliance přistupovat vzdáleně (prostřednictvím (Webmin webového rozhraní a SSH), je nutné tuto službu nejprve povolit.

Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesy Enter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Enable/Disable remote access a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

enable_disable_webmin

Nyní můžete:

Používat Webmin – více informací naleznete v kapitole Webmin – rozhraní pro správu. Webové rozhraní je dostupné prostřednictvím protokolu HTTPS a běží na portu 10000. Pro přístup k Webmin webovému rozhraní zadejte do internetového prohlížeče adresu společně s portem číslo 10000 ve formátu https://<host name or IP address>:10000 (například https://10.10.11.16:10000 nebo https://protect.local:10000). Po zakázání vzdáleného přístupu dojde k blokování komunikace na firewallu; Webmin stále poběží.

Vzdáleně se připojit prostřednictvím SSH na portu 22 (vyžadováno pro použití funkce na migraci databáze.

Níže uvádíme příklad obrazovky konzole ESET PROTECT virtuální appliance se zapnutým vzdáleným přístupem.

webmin_access_enable

Dále se podívejte do kapitoly SSH: řešení problémů.