ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

İşlem

Birden çok kural (koşul) belirlerseniz, kuralları birleştirmek için hangi işlemin kullanılmasını gerektiğini seçmelisiniz. Sonuca bağlı olarak, bir istemci bilgisayar bu Şablonu kullanan Dinamik Gruba eklenir veya eklenmez.


note

Seçilen İşlem yalnızca daha çok kuralı birleştirirken değil, yalnızca bir kural olduğunda da çalışır.

İşlemleri birleştiremezsiniz. Dinamik Grup Şablonu başına yalnızca bir işlem kullanılabilir ve tüm kuralları için geçerli olur.

AND (Tüm koşulların doğru olması gerekir)

Tüm koşulların pozitif olarak değerlendirilmiş olup olmadığını kontrol eder. Bilgisayar gerekli tüm parametreleri karşılamalıdır.

OR (En az bir koşulun doğru olması gerekir)

Koşullardan en az birinin pozitif olarak değerlendirilmiş olup olmadığını kontrol eder. Bilgisayar gerekli parametrelerden en az birini karşılamalıdır.

NAND (En az bir koşulun yanlış olması gerekir)

Koşullardan en az birinin pozitif olarak değerlendirilememiş olup olmadığını kontrol eder. Bilgisayar en az bir parametreyi karşılamalıdır.

NOR (Tüm koşulların yanlış olması gerekir)

Hiçbir koşulun pozitif olarak değerlendirilmemiş olup olmadığını kontrol eder. Bilgisayar gerekli parametrelerin hiçbirini karşılamamalıdır.