ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Dinamik grup değişiklikleri

Koşul karşılandığında bildirim gönderilir. Belirli bir dinamik grup için izlemek üzere yalnızca bir koşul seçebilirsiniz.

Dinamik grup - Değerlendirilecek bir dinamik grup seçin.

Ayarlar - Koşullar

Bildirim tetikleyecek olan koşul türünü seçin.

Dinamik grup içeriği her değiştirildiğinde bildir – Seçilen grubun üyeleri eklendiğinde, kaldırıldığında veya değiştirildiğinde bildirim almak için bu seçeneği etkinleştirin.


important

ESET PROTECT 20 dakikada bir Dinamik Grubun durumunu denetler.

Örneğin, birinci kontrol saat 10:00'da gerçekleşirse, diğer kontroller 10:20, 10:40, 11:00'de gerçekleşir. Dinamik Grup içeriği 10:05'te değişir ve ardından 10:13'te tekrar eski haline dönüştürülürse, saat 10:20'de gerçekleştirilecek bir sonraki kontrolde ESET PROTECT önceki değişikliği algılanmaz ve bununla ilgili bir bildirim gönderilmez.

Grup boyutu belirli bir boyutu aştığında bildir - Bildirim için Grup boyutu işleci ve Eşiği seçin:

oEşiğin Üzerinde - Grup boyutu eşikten daha büyük olduğunda bir bildirim gönderir.

oEşiğin Altında - Grup boyutu eşikten daha büyük küçük olduğunda bir bildirim gönderir.

Grup büyümesi belirli bir oranı aştığında bildirim gönder - Bir bildirimin gönderilmesini tetikleyecek olan bir eşik ve süre tanımlayın. İstemci sayısı tanımlayabilir veya istemciler için bir yüzde değeri belirtebilirsiniz (Dinamik Grup üyeleri). Yeni durumla karşılaştırma için süreyi (dakika, saat veya gün olarak) tanımlayın. Örneğin, yedi gün önce güncel olmayan güvenlik ürünlerine sahip istemcilerin sayısı 10'du ve eşik 20 olarak ayarlanmıştı. Güncel olmayan güvenlik ürününe sahip istemcilerin sayısı 30'a ulaşırsa bildirim alırsınız.

Dinamik gruptaki istemcilerin sayısı, başka bir gruba göre değişirse bildirim gönder - Dinamik Gruptaki istemcilerin sayısı, kontrol grubuna göre (statik veya dinamik) değişirse bildirim gönderilir. Eşik: Bir bildirimin gönderilmesini tetikleyecek olan bir eşik tanımlayın.


note

Yalnızca uygun izinlerinizin olduğu Dinamik Gruba bildirim atayabilirsiniz. Bir dinamik grubu görmek amacıyla üst statik grubu için Okuma izniniz olmalıdır.