ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:

Zpracování osobních údajů

Důvěrnost údajů,

Práva subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů

Služby poskytované společností ESET implementované v našem webovém produktu jsou poskytovány za podmínek uvedených v Podmínkách použití, ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o zpracování údajů spojených s poskytováním našich produktů a služeb. Poskytujeme různé služby popsané v Podmínkách použití a v dokumentaci. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

Pro účely správy bezpečnostních produktů ESET jsou vyžadovány ID licence a jméno, název produktu, informace o licenci, informace o aktivaci a vypršení platnosti a informace o hardwaru a softwaru týkající se spravovaného zařízení s nainstalovaným bezpečnostním produktem ESET. Kvůli usnadnění správy a dohledu nad funkcemi a službami jsou shromažďovány a uchovávány záznamy týkající se aktivit spravovaných bezpečnostních produktů ESET a spravovaných zařízení.

Dále jsou zpracovávány informace o procesu instalace, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů nebo spravovaných zařízení, jako jsou údaje o hardwaru, ID instalace, ID licencí, IP adresa, MAC adresa, použité e-mailové adresy, souřadnice GPS mobilního zařízení a nastavení konfigurace produktu.

Kvůli zajištění bezpečnosti infrastruktury a pro účely vykazování je třeba zpracovávat telemetrická data včetně počtu uživatelů, zásad, přihlašovacích údajů, úloh, oznámení, spravovaných zařízení, hrozeb atd a také hlavičky protokolu HTTP.

Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory. Funkcí Ochrana proti zneužití dat mohou být shromažďovány a po dobu 3 měsíců uchovávány údaje o poloze, snímky obrazovky, data o konfiguraci vašeho počítače a data zaznamenaná kamerou počítače.

Na webu https://my.eset.com je potřeba vytvořit účet, pomocí něhož tato funkce aktivuje sběr dat v případě odcizení počítače. Shromážděné údaje jsou uloženy na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou například vygenerované soubory protokolů.

Údaje o využívání naší služby jsou na konci relace zcela anonymizovány. Po ukončení relace nejsou ukládány žádné osobní údaje, na jejichž základě by vás bylo možné identifikovat.

Zpětnou vazbu nám můžete poskytnout prostřednictvím našich webových formulářů. Pro účely následných kroků může být vyžadována vaše e-mailová adresa a informace o licenci a počtu spravovaných zařízení.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle Podmínek použití. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a anonymizované údaje mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Za podmínek stanovených příslušnými zákony o ochraně údajů máte jako subjekt údajů nárok na následující práva:

právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,

právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),

právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,

právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

právo podat námitky proti zpracování,

právo podat stížnost, stejně tak

právo na přenositelnost dat.

Věříme, že veškeré informace, které zpracováváme, jsou cenné a nezbytné pro náš legitimní zájem, kterým je poskytování služeb a produktů našim zákazníkům.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk