ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Archiv MDR přehledů

MDRArchiv přehledů obsahuje všechny přehledy ESET MDR zaslané e-mailem. Obdržíte e-mail s odkazem na přehled a můžete se vrátit k jakémukoli ESET MDR přehledu vytvořenému v posledním roce.

Archiv ESET MDR přehledů najdete v sekci Přehledy > MDRArchiv přehledů.


note

Předpoklady

Archiv přehledů můžete zobrazit, pokud jste nastavili oprávnění pro používání v sadách oprávnění pro přehledy ESET MDR a:

aktivovali licenci ESET PROTECT MDR a ESET Inspect

platnost vaší licence na ESET PROTECT MDR vypršela, ale v posledním roce jste naplánovali a dostali alespoň jeden přehled

Rozložení postranního panelu

Klikněte na ikonuicon_more_vertical vedle názvu MDRarchivu přehledů a pomocí kontextové nabídky upravte rozložení postranního panelu:

collapse_menu Skrýt postranní panel

icon_tags Štítky

Filtrování archivu MDR přehledů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Zadejte hledaný výraz, případně si požadovaný filtr vyberte ze seznamu, a stiskněte klávesu Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Můžete použít:

Období od – klikněte na toto pole a vyberte počáteční datum pro filtrování

Období do – klikněte na toto pole a vyberte datum ukončení pro filtrování

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Kliknutím na ikonu icon_filter Předvolby můžete spravovat uložené sady filtrů:

Sady filtrů

Seznam vámi uložených filtrů, které jedním kliknutím aplikujete. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

save_filter-setUložit sadu filtrů jako

Kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolbu. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

manage_filter_sets Správa sad filtrů

Pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

clear_filter_values Vymazat hodnoty filtru

Kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

remove_filters Odstranit filtry

Kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

remove_unused_filters Odstranit nepoužité filtry

Kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

restart_default Obnovit výchozí filtry

Pomocí této možností resetujete panel s filtry do výchozího nastavení.

Správa archivu MDR přehledů

Pro změnu pořadí sloupců najeďte myší na ikonu icon_move_drag vedle názvu sloupce a sloupec přetáhněte. Viz Upravit sloupce níže.

Chcete-li seřadit data podle některého parametru (Čas vytvoření/Období od/Období do), klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte řádky tabulky na základě údajů ve vybraném sloupci.

Jedním nebo dvěma kliknutími seřadíte data v tabulce vzestupně (A–Z, 0–9) nebo sestupně (Z–A, 9–0)

Po seřazení se v záhlaví sloupce, podle kterého se data řadí, zobrazí malá šipka

Pro správu archivu přehledů, klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon:

Akce

edit_default Upravit sloupcePomocí této možnosti můžete add_new_defaultpřidat, delete_defaultodebrat a icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzměnit pořadí zobrazených sloupců. Při správě sloupců můžete využít techniku drag and drop. Kliknutím na Obnovit obnovíte sloupce tabulky do výchozího stavu (výchozí dostupné sloupce ve výchozím pořadí).

icon_fit_width Automaticky přizpůsobit – pomocí této možnosti se šířka sloupců přizpůsobí velikosti okna.

icon_sysinspector_logs Zobrazit relativní čas/Zobrazit absolutní čas – umožňuje změnit formát času vytvoření; najetím myší na čas vytvoření se zobrazí relativní/absolutní čas.

Řazení tabulky

Zrušit řazení – kliknutím resetujete řazení podle některého sloupce

Sloupce archivu MDR přehledů

Archiv MDR přehledů obsahuje následující sloupce:

Typ přehledu – týdenní nebo měsíční

Upozornění uživatelé – e-mailová adresa uživatele, který obdržel ESET MDR přehled

Jazykové prostředí – jazyk ESET MDR přehledu

Čas vytvoření – datum vygenerování ESET MDR přehledu

Období od – počáteční datum údajů zaznamenaných v ESET MDR přehledu

Období do – datum ukončení údajů zaznamenaných v ESET MDR přehledu

Časové pásmo – časové pásmo ESET MDR přehledu

Akce archivu přehledů

Po kliknutí na přehled můžete vybrat jednu z akcí:

download_default Stáhnout – stáhne přehled v .pdf formátu

icon_send_file Odeslat e-mailem – odešle přehled jako přílohu e-mailu. V rozbalovacího menu můžete vybrat jazyk e-mailu a po kliknutí na tlačítko Přidat můžete zadat e-mailové adresy příjemců. Můžete také kliknout na tlačítko Více a Přidat uživatele (vybrat adresu uživatele ze sekce Uživatelé zařízení), Importovat CSV(importovat vlastního seznamu adres z .csv souboru) nebo Vložit ze schránky (importovat vlastní seznam adres oddělených vlastním oddělovačem; tato funkce je podobná importu CSV). Po kliknutí na tlačítko Odeslat se zpráva odešle jako příloha na vybranou e-mailovou adresu.


note

Záznamy v archivu MDR přehledů

ESET MDR přehledy jsou v archivu MDR přehledů po dobu jednoho roku.