Získání seznamu politik

Po získání seznamu skupin dojde k načtení politik, které mají dané skupiny přiřazeny. Politiky se načítají ve stejném pořadí, v jakém jsou aplikovány na skupiny. Prioritu (pořadí) politiky můžete měnit. Každá politika je platná pro konkrétní produkt (ESET Endpoint Security, ESET Management Agenta, …).

note

Poznámka

Pokud skupina nemá přiřazenou žádnou skupinu, bude ze seznamu odstraněna.

Statickým i dynamickým skupinám máme v našem případě přiřazeny tři politiky (viz obrázek):

cloud_policy_application1

Pořadí, ve kterém se politiky aplikují na počítač

V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny skupiny a k nim přiřazené politiky.

1.Všechna zařízení - >odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

2.Statická skupina 2 -> získáme Politiku 1 a 2

3.Statická skupina 3 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

4.Dynamická skupina 1 -> získáme Politiku 1 a 2

5.Dynamická skupina 3 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

6.Dynamická skupina2 -> získáme Politiku 3

7.Dynamická skupina 4 -> odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

8. Počítač ->odstraníme ze seznamu, protože neobsahuje žádnou politiku

 

Finální seznam politik, které se budou na klienta aplikovat:

1.Politika 1

2.Politika 2

3.Politika 1

4.Politika 2

5.Politika 3