ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Softvér Safetica

Čo je Safetica

Safetica je softvérová spoločnosť tretej strany a člen Technologickej aliancie ESET. Spoločnosť Safetica poskytuje riešenie v oblasti IT bezpečnosti zamerané na prevenciu straty dát a dopĺňa bezpečnostné riešenia ESET. Medzi hlavné funkcie softvéru Safetica patria:

Prevencia straty dát – monitorovanie všetkých pevných diskov, USB diskov, prenosov súborov po sieti, e-mailov a tlačiarní, ako aj prístupu k súborom aplikácií.

Hlásenie a blokovanie aktivít – pre operácie so súbormi, webové stránky, e-maily, odosielanie okamžitých správ, použitie aplikácií a vyhľadávané kľúčové slová.

Ako funguje Safetica

Safetica nasadí na želané koncové pracovné stanice agenta (Safetica Endpoint Client) a udržiava s nimi pravidelné spojenie prostredníctvom servera (Safetica Management Service). Tento server vytvára databázu informácií o dianí na pracovných staniciach a distribuuje nové bezpečnostné politiky a nariadenia ochrany dát na jednotlivé pracovné stanice.

Integrácia softvéru Safetica s ESET PROTECT

ESET Management Agent deteguje a hlási softvér Safetica ako softvér spoločnosti ESET v sekcii Podrobnosti o počítači > Nainštalované aplikácie. ESET PROTECT Web Console aktualizuje Safetica Agenta v prípade, že je dostupná novšia verzia.

Nasadiť Safetica Agenta

Safetica Agenta je možné nasadiť priamo cez ESET PROTECT Web Console z repozitára softvéru ESET, a to použitím úlohy Inštalácia softvéru a zadaním STSERVER=Server_name do Parametrov inštalácie (Server_name je názov hostiteľa/IP adresa servera, kde je nainštalovaná služba Safetica Management Service).

Safetica Agenta môžete nainštalovať aj prostredníctvom klientskej úlohy – Spustiť príkaz.

arrow_down_business Použitie úlohy „Spustiť príkaz“

Aktualizácia Safetica Agenta

Ak chcete aktualizovať Safetica Agenta na spravovanom počítači, prejdite do sekcie Podrobnosti o počítači > Nainštalované aplikácie > vyberte položku Safetica Agent a kliknite na Aktualizovať produkty ESET.

Odinštalovanie Safetica Agenta

Ak chcete odinštalovať Safetica Agenta zo spravovaného počítača, prejdite do sekcie Podrobnosti o počítači > Nainštalované aplikácie > vyberte položku Safetica Agent a kliknite na Odinštalovať.