ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Strom statických skupín pre ESET Business Account/ESET MSP Administrator

Pri importe licencií z portálu ESET Business Account sa štruktúra vašej spoločnosti (vrátane lokalít) prenesie z ESET Business Account a zobrazí sa v strome statických skupín (nová funkcia v ESET PROTECT verzie 9.1).

Pri importe licencií z portálu ESET MSP Administrator dôjde k preneseniu štruktúry z portálu ESET MSP Administrator do stromu statických skupín. Prečítajte si viac o ESET PROTECT pre poskytovateľov spravovaných služieb.

Stromová štruktúra statických skupín pre ESET Business Account/ESET MSP Administrator

Stromovú štruktúru statických skupín z portálu ESET Business Account/ESET MSP Administrator si môžete pozrieť vo webovej konzole v sekcii Počítače po rozbalení časti Všetko > icon_companies Spoločnosti.


note

Aby ste mohli z ESET PROTECT vyťažiť maximum, odporúčame vám používať online účet (ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator – pozri kapitolu Začíname s ESET Business Account) a nastaviť si synchronizáciu tohto účtu s ESET PROTECT.

Ak ste aktivovali ESET PROTECT pomocou licenčného kľúča alebo offline licencie a nezosynchronizovali ste licencie z portálu ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator, v konzole na správu neuvidíte stromovú štruktúru statických skupín pre ESET Business Account/ESET MSP Administrator.

 

static_group_tree

V časti icon_companies Spoločnosti môžete vidieť jeden alebo viacero stromových štruktúr pre ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator v závislosti od počtu účtov zosynchronizovaných v rámci Správy licencií.

Ak máte účet ESET MSP Administrator, podrobné informácie nájdete v kapitole Štruktúra entít v MSP.

Synchronizácia lokalít z ESET Business Account

Ak v rámci portálu ESET Business Account používate lokality, ESET PROTECT ich automaticky zosynchronizuje do stromu statických skupín a priradí licencie z každej lokality do príslušnej statickej skupiny (označenej ikonou locate_default) v rámci company_normal ESET Business Account.


important

Na správu lokalít odporúčame využiť automaticky vytvorený strom statických skupín (namiesto manuálneho vytvárania statických skupín).

Ďalej je potrebné manuálne vytvoriť správcov lokalítpriradiť im zodpovedajúce oprávnenia. Každému správcovi lokality nastavte príslušnú statickú skupinu jeho lokality ako domácu skupinu a taktiež mu priraďte sadu povolení zodpovedajúcu rovnakej domácej skupine.


example

Máte napríklad dve lokality (site1site2):

1.Vytvorte používateľa pre každú z týchto lokalít (site1_adminsite2_admin).

2.Voliteľné: Priraďte každému používateľovi jeho zodpovedajúcu domácu skupinu (lokalitu) – t. j. skupinu site1 používateľovi site1_adminsite2 používateľovi site2_admin.

3.Vytvorte pre každého používateľa sadu povolení (site1_permissions pre používateľa site1_adminsite2_permissions pre site2_admin).

4.Ku každej sade povolení priraďte zodpovedajúcu statickú skupinu (skupinu site1 prepojte s site1_permissionssite2site2_permissions).

5.V každej sade povolení nastavte požadovanú úroveň prístupu k jednotlivým funkciám (čítanie, používanie, zapisovanie).

6.Priraďte každú sadu povolení príslušnému používateľovi (site1_permissions používateľovi site1_adminsite2_permissions používateľovi site2_admin).

7.Každý správca lokality má teraz k dispozícii iba svoje vlastné lokality a súvisiace objekty (napríklad licencie).

Ak v portáli ESET Business Account premenujete lokalitu, ktorá sa synchronizuje v rámci stromu statických skupín, dôjde k zmene jej názvu aj v konzole ESET PROTECT.

Ak v portáli ESET Business Account odstránite lokalitu, ktorá sa synchronizuje v rámci stromu statických skupín, jej ikona v konzole ESET PROTECT sa zmení na icon_location_unlinked.

Zdieľané objekty

V stromovej štruktúre ESET Business Account a ESET MSP Administrator sa nachádzajú ďalšie špeciálne statické skupiny s názvom Zdieľané objekty.

Pomocou skupiny Zdieľaných objektov môžete zdieľať objekty webovej konzoly (politiky, šablóny dynamických skupín atď.) s inými používateľmi, ktorí majú obmedzenú úroveň prístupu (majú prístup k statickým skupinám na rovnakej úrovni ako skupina Zdieľané objekty alebo ešte nižšie v stromovej štruktúre):

1.Ako prístupovú skupinu pre objekt Webová konzola vyberte skupinu Zdieľané objekty.

2.Používateľovi prideľte povolenie na použitie ku skupine Zdieľané objekty.


important

Aby ste zabránili nechceným zmenám zdieľaných objektov, uistite sa, že používatelia s obmedzenými oprávneniami nemajú ku skupine Zdieľané objekty povolenie na zapisovanie. Povolenie na použitie je v tomto prípade dostačujúce.

Do statickej skupiny Zdieľané objekty nie je možné presúvať počítače. Zdieľané objekty nie sú viditeľné medzi Skupinami v sekcii Počítače.