ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Pravidlá pre šablónu dynamickej skupiny

Pri nastavovaní pravidiel pre šablónu dynamickej skupiny môžete použiť rôzne operátory pre rôzne podmienky, aby ste dosiahli želaný scenár.

Nasledujúce kapitoly popisujú pravidlá a logické operátory používané v šablónach dynamických skupín:

Operácie

Pravidlá a logické operátory

Vyhodnocovanie pravidiel šablóny

Automatizácia procesov v nástroji ESET PROTECT

Šablóny dynamickej skupiny

Vytvorenie špecifickej šablóny dynamickej skupiny