Pravidlá pre šablónu dynamickej skupiny

Pri nastavovaní pravidiel pre šablónu dynamickej skupiny môžete použiť rôzne operátory pre rôzne podmienky, aby ste dosiahli želaný scenár.

Nasledujúce kapitoly popisujú pravidlá a logické operátory používané v šablónach dynamických skupín:

Operácie

Pravidlá a logické operátory

Vyhodnocovanie pravidiel šablóny

Automatizácia procesov v nástroji ESET PROTECT

Šablóny dynamickej skupiny

Vytvorenie špecifickej šablóny dynamickej skupiny