Šablóna dynamickej skupiny – príklady

V sekcii Viac > Šablóny dynamickej skupiny nájdete užitočné preddefinované šablóny pre dynamické skupiny.

 

V tejto kapitole nájdete príklady šablón dynamických skupín, ktoré môžete použiť na správu vašej siete.

Dynamická skupina detegujúca, či je nainštalovaný bezpečnostný produkt

Dynamická skupina detegujúca, či je nainštalovaná konkrétna verzia softvéru

Dynamická skupina detegujúca chýbajúcu inštaláciu konkrétnej verzie softvéru

Dynamická skupina detegujúca chýbajúcu inštaláciu konkrétnej verzie softvéru a zároveň prítomnosť inej verzie daného softvéru

Dynamická skupina detegujúca, či sa počítač nachádza v konkrétnej podsieti

Dynamická skupina detegujúca nainštalovaný, ale neaktivovaný bezpečnostný produkt

Ako automaticky nainštalovať produkty spoločnosti ESET na novopripojené počítače s operačným systémom Windows

Vynútenie politiky len na určitú časť siete

 

Príklady šablón dynamických skupín a ich použitia nájdete aj v našich článkoch databázy znalostí:

Užitočné príklady šablón dynamických skupín v ESET PROTECT 9 – príklady využitia podrobností inventára hardvéru na vytvorenie pravidiel pre dynamickú skupinu, ktorá bude obsahovať zariadenia spĺňajúce zadané hardvérové kritéria.

Konfigurácia nástroja ESET PROTECT na automatické nasadenie ESET produktov určených pre koncové zariadenia na nechránené počítače

Konfigurácia koncových zariadení prostredníctvom ESET PROTECT na používanie rôznych nastavení aktualizácie v závislosti od siete, do ktorej sa pripájajú

Vytvorenie nového certifikátu pre nové pracovné stanice na automatické pridanie do dynamickej skupiny v ESET PROTECT


note

Niektoré články databázy znalostí nemusia byť dostupné vo vašom jazyku.

Pomocou šablón dynamických skupín môžete kombinovať mnoho pravidiel na rôzne účely. Možnosti sú prakticky nekonečné.


important

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect a ESET LiveGuard Advanced.

Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali aktualizáciu z ESET PROTECT 9.0 a starších verzií a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.