ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Offline aktivácia

Na aktiváciu  a iných bezpečnostných produktov ESET môžete použiť licenčný súbor z portálu ESET PROTECTESET Business Account. Každý offline licenčný súbor je generovaný len pre jeden produkt, napr. ESET Endpoint Security. Offline licencia sa používa len u klientov, ktorí nemajú a nebudú mať prístup k licenčným serverom ESET (offline licenciu nie je vhodné použiť ani v prípade, ak je klient pripojený k internetu prostredníctvom proxy servera s prístupom obmedzeným iba na služby ESET). Z licencie formou predplatného nie je možné vytvoriť offline licenčný súbor.

Ak chcete nahradiť existujúcu offline licenciu, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

1.Odstrániť starú licenciu v ESET PROTECT a licenčný súbor v portáli ESET Business Account.

2.Vytvoriť novú offline licenciu v portáli ESET Business Account.

3.Importovať novú licenciu do ESET PROTECT.

4.Opätovne aktivovať produkty použitím novej licencie.


important

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Offline licenčný súbor

Pre vytvorenie a následný import offline licenčného súboru postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1.Otvorte Správu licencií ESET PROTECT a kliknite na Akcie > Pridať licencie.

2.Vyberte Offline licenčný súbor a skopírujte príslušný Token licenčného súboru.

active_add_offline_license

3.Prihláste sa do svojho účtu ESET Business Account, kde ste importovali svoju licenciu.

4.Vyberte licenciu, ktorú chcete exportovať a zvoľte možnosť Vytvoriť offline súbory.

5.Vyberte produkt, pre ktorý chcete vytvoriť licenčný súbor a zadajte jeho Názov a Počet jednotiek (jednotky licencie, ktoré budú exportované do licenčného súboru).

6.Označte možnosť Povoliť spravovanie pomocou ESET PROTECT a zadajte ESET PROTECT token (Token licenčného súboru z ESET PROTECT).

create_offline_license_file

7.Kliknite na Vygenerovať.

 

Pre stiahnutie súboru postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vyberte licenciu a kliknite na možnosť Zobraziť detailné informácie.

2.Prejdite na kartu Offline súbory.

3.Kliknite na licenčný súbor, ktorý ste vytvorili, a zvoľte možnosť Stiahnuť.

Prejdite späť do Správy licencií ESET PROTECT:

1.Kliknite na Vybrať súbor a vyberte offline licenčný súbor, ktorý ste exportovali na portáli ESET Business Account.

2.Kliknite na Nahrať a následne na Pridať licencie.

active_add_lic_token