ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Odstránenie spoločnosti

MSP strom je synchronizovaný s MSP účtom. Pre odomknutie MSP stromu je potrebné odstrániť MSP účet zo Správy licencií. Po odstránení účtu budú všetky spoločnosti spravované daným účtom odpojené od MSP stromu.


important

Ak prestanete spravovať spoločnosť, odstráňte ESET Management Agenty z počítačov danej spoločnosti. Nie je možné odstrániť spoločnosť z MSP stromu bez toho, aby sa odstránil celý MSP účet z vašej správy licencií.

Statická MSP skupina je trvalá. Po synchronizácii MSP stromu nebude možné odstrániť koreňovú MSP skupinu, iba jej podradené skupiny.

Odstránenie MSP účtu a spoločností z MSP stromu

1.Prihláste sa do ESET PROTECT Web Console a prejdite do sekcie Viac > Správa licencií.

2.Kliknite na licenciu, ktorú chcete odstrániť, a následne kliknite na Odstrániť licencie. Majte na pamäti, že ak odstránite akúkoľvek licenciu pripojenú k MSP účtu, celý účet a jeho pripojené licencie budú odstránené z ESET PROTECT.

msp_remove_lic

3.Potvrďte svoj výber pre odstránenie (odpojenie) uvedených licencií zo Správy licencií.


warning

Pri odstraňovaní akéhokoľvek licenčného fondu sa automaticky odstránia všetky ostatné licenčné fondy priradené k rovnakému účtu.

Príklad: Licencie Spoločnosti X boli importované prostredníctvom EMA 2 účtu joe@test.me. Ak používateľ odstráni licencie Spoločnosti X, všetky licencie importované prostredníctvom EBA a EMA 2 účtu joe@test.me budú odstránené zo Správy licencií.

msp_remove_lic2

4.Po vykonaní akcie chvíľu počkajte a prejdite do ponuky Počítače.

5.Teraz môžete v kontextovom menu spoločnosti kliknúť na možnosť Vymazať a odstrániť tak ktorúkoľvek spoločnosť, ktorá bola predtým súčasťou MSP stromu. Spoločnosť (jej statickú skupinu) môžete odstrániť iba v prípade, ak je prázdna.

msp_remove_lic3


note

Po odstránení MSP účtu zo Správy licencií sa v Prehľade stavu zobrazí stav MSP Administrator nie je pripojený. Pre vypnutie daného stavu musíte odstrániť všetky skupiny z vášho predchádzajúceho MSP stromu (v ponuke Počítače).