ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

MSP licencie

Vhodné účty

Na povolenie MSP funkcií v ESET PROTECT 9.1 musíte importovať svoj MSP účet v Správe licencií ESET PROTECT. Môžete importovať nasledujúce typy účtov EMA 2: MSP, Spravovaný MSP a MSP Manažér. Každý účet musí mať povolenie na čítanie pre minimálne jednu spoločnosť, ktorá môže byť nadradenou spoločnosťou alebo môže predstavovať zákazníka. Prístup k nadradenej spoločnosti sa nevyžaduje. Účet distribútora nie je možné importovať.

Informácie o licenciách a spoločnostiach

Licencie importované z vášho MSP účtu sú označené názvom spoločnosti. Ak sa spoločnosť neskôr premenuje, značky nebudú premenované automaticky. Môžete ich upraviť manuálne.

Všetky licencie sú importované spôsobom kompatibilným s bezpečnostným modelom ESET PROTECT. Každý používateľ vytvorený prostredníctvom Nastavenia MSP zákazníka má prístup iba k svojim licenciám.

V prípade, že sa vo vašej MSP štruktúre nachádza spoločnosť, ktorá v čase synchronizácie nemá žiadnu licenciu, je daná spoločnosť synchronizovaná len s MSP stromom z pohľadu počítačov, nedochádza k synchronizácii s MSP stromom v rámci Správy licencií.

Ak do ESET MSP Administrator 2 pridáte novú spoločnosť, ESET PROTECT pridá danú spoločnosť do MSP stromu pri najbližšej synchronizácii licencie.

Licencie z ESET MSP Administrator 2 sú rozdelené do jedného fondu pre každú spoločnosť. Nie je možné presunúť licenciu z fondu.

Názvy spoločností a lokality nájdete v stĺpci Používateľ licencie v Správe licencií. Používateľa licencie môžete použiť pri vytváraní reportu.

Ak máte licencie v ESET Business Account a ESET MSP Administrator 2 pod tými istými prihlasovacími údajmi, ESET PROTECT synchronizuje všetky licencie z oboch účtov. Všetky ESET Business Account licencie sa ukladajú do viacerých licenčných fondov. Licencie z ESET MSP Administrator 2 sú rozdelené do jedného fondu pre každú spoločnosť. ESET PROTECT od verzie 8.0 podporuje lokality ESET Business Account pre rozdelenie licencií.

Pri odstraňovaní akéhokoľvek licenčného fondu sa automaticky odstránia všetky ostatné licenčné fondy priradené k rovnakému účtu. Ďalšie informácie nájdete v časti o odstránení spoločnosti.

 

license_pools

Manuálna synchronizácia

ESET PROTECT Server sa synchronizuje s licenčnými servermi jedenkrát denne. V prípade, že ste vykonali zmeny vo svojom MSP účte a chcete aktualizovať zoznam licencií a MSP strom, prejdite do sekcie Správa licencií > Akcie a kliknite na Synchronizovať licencie.

msp_synch